Despre Program

Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic

Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic este să sprijine contribuția sectoarelor culturale și creative la dezvoltarea durabilă umanitară, socială și economică în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Activitățile pentru atingerea acestui scop includ

cartografiere, traininguri, instruire online, vizite de studiu, expoziții în parteneriat, inițiative culturale de liderism, grupuri de lucru, angajarea experților locali și internaționali, seturi de instrumente, modalități de premiere, activități în rețea și schimb de bune practici pe web-site-uri, pagina pe Facebook, buletin informativ etc.

Cum poate să vă sprijine Programul nostru

 • Prin desfășurarea de cercetări și elaborarea de politici bazate pe realități concludente
 • Prin contribuții la reformele din domeniul politicilor culturale
 • Prin consolidarea capacităților în sectoarele cutural și creativ
 • Prin crearea de sinergii între actorii din sectorul public, privat și societatea civilă
 • Prin oferire de informații și oportunități de cooperare internațională
 • Prin sensibilizarea societății privind rolul culturii în dezvoltarea durabilă
 • Prin diseminarea de cunoștințe și bune practici

Priorităţile Programului

 • Elaborarea agendelor pentru acțiuni
 • Constituirea alianțelor în avantajul tuturor
 • Edificarea unui climat favorabil culturii
 • Dezvoltarea, instruirea și valorificarea patrimoniului în baza realităților concludente
 • Dezvoltarea capacităților în domeniul industriilor culturale și creative
 • Conectarea culturii din țările Parteneriatului Estic, a liderilor culturali și organizațiilor la “spațiul cultural European”
 • Cultura în condițiile crizei

Principiile Programului

 • Consultări şi iniţieri de agende
 • Participare incluzivă în baza valorilor împărtăşite
 • Creativitate, Inovaţie şi Schimbare
 • Toleranţă, Respect şi Reconciliere
 • Parteneriat, reciprocitate şi succes în comun, inclusiv între organizaţii şi actori publici şi privaţi

Subiectele acoperite de Program vor aborda

etapele managementului de proiect, liderism cultural, cercetări statistice şi culturale, activităţi de advocacy, colectare de fonduri, jurnalism cultural și abilităţi de comunicare.

Deși este un program regional, fiecare țară va avea o echipă profesionistă de coordonatori locali, ca parte esențială a echipei de bază a Programului.

Programul se va desfăşura pe parcursul a trei ani (2015-2018). Bugetul Programului este de €4,2 milioane. În urma unui tender organizat de UE, Programul este gestionat de un consorțiu condus de Consiliul Britanic (British Council), în parteneriat cu Fundația Soros-Moldova, Centrul Național de Cultură din Polonia (National Centre for Culture of Poland) și Institutul Goethe (Goethe-Institut).