Підпрограма «Культура»
Підпрограма «Культура»
Підпрограма «Культура», як частина програми «Креативна Європа», передбачає розвиток творчих та культурних секторів.

Очікувані терміни подачі заявок https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en

Для підпрограми «Культура» передбачено чотири схеми фінансування. 

1. Підтримка проектів у галузі європейського співробітництва

Цей канал фінансування забезпечує найбільшу частину бюджетних коштів для підпрограми «Культура» і передбачає можливість співпраці за проектами у галузі міжнаціональних культур, а також творчих проектів для найширшого спектру організацій культурного профілю з різних європейських країн. Цей канал фінансування поділяється на дві підкатегорії: 

Категорія 1 – Маломасштабні проекти у галузі співробітництва

Тривалість проекту

Щонайдовше 48 місяців

Опис

Проекти у галузі міжнаціональної співпраці

 

Необхідна кількість партнерів

Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн, що мають право на участь у проекті*

Обсяг фінансування

Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; до 200 000 євро на проект

*Принаймні один партнер повинен бути зареєстрованим в ЄС, ЄАВТ або (що раніше мав право на участь у проекті) Швейцарії

Категорія 2 – Великомасштабні проекти у галузі співробітництва

Тривалість проекту

Щонайдовше 48 місяців

Опис

Проекти в галузі міжнаціональної співпраці 

Необхідна кількість партнерів

Принаймні з 6 країн, які мають право на участь у проекті

Обсяг фінансування

Виділяється 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; до 2 млн євро на проект

2. Підтримка проектів у галузі художнього перекладу

Цей канал фінансування сприяє здійсненню перекладу серії літературних робіт з однієї європейської мови на іншу. Витрати на видавництво та рекламу творів також покриваються у рамках цього каналу фінансування. Він поділяється на дві категорії:

Категорія 1 – Дворічні проекти

Тривалість проекту

До 2-х років

Опис

Надає підтримку у роботі з перекладу серії з 3-10 художніх творів, які відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу

Необхідна кількість партнерів

Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців

Обсяг фінансування

Максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; до 100 000 євро на проект

 

Категорія 2 – Рамкові партнерські угоди

Тривалість проекту

У 2016 році буде оголошено конкурс щодо можливості укладення чотирирічних рамкових партнерських угод

Необхідна кількість партнерів

Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців

Опис

Надає підтримку у роботі з перекладу серії з 5-10 художніх творів, які відповідають вимогам проекту, з однієї європейської мови на іншу, щорічно. До заявки щодо можливості укладення рамкових партнерських угод необхідно додати план заходів на весь термін дії договору.

Обсяг фінансування

Максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту; до 100 000 євро на проект

 

3. Підтримка «Європейських мереж співробітництва»

Цей канал фінансування використовують для спільного фінансування мереж співробітництва, що сприяють професійному вдосконаленню у секторі за допомогою спільної роботи, взаємного навчання на досвіді колег, обміну тощо. Передбачається досягти свого роду структурованості сектору, тому перевага у плані підтримки віддаватиметься обмеженій кількості мереж співробітництва з широким охопленням і збалансованою роботою за підсекторами.

Тривалість проекту

У 2016 році буде оголошено конкурс на можливість укладення чотирирічних рамкових партнерських угод (на підписання яких очікують у 2017 році)

Опис

Надає підтримку структурним групам організацій (мережам), які представляють культурний і креативний сектори. Європейські мережі співробітництва повинні налічувати щонайменше 15 організацій-членів, офіційно зареєстрованих принаймні у 10 різних країнах, що беруть участь в програмі.

Обсяг фінансування

Щонайбільше 250 000 євро на рік. Фінансове сприяння ЄС не повинне перевищувати 80% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту. Тому необхідно забезпечити 20% зустрічного фінансування.

4. Підтримка «Європейських платформ»

Цей канал фінансування використовують для спільного фінансування культурних і креативних організацій, що сприяють творчості та діяльності європейських авторів творів та інших діячів культури та мистецтва, особливо талановитих, через виключно загальноєвропейські програми. Передбачається досягти свого роду структурованості сектора, тому перевагу у плані підтримки віддаватимуть обмеженій кількості платформ.

Тривалість проекту

Тривалість проектів, відібраних у 2015 році, складе щонайбільше 2 роки. Термін дії заявок, відібраних у 2017 році, складе щонайбільше 4 роки.

Опис

Організації сформують юридично оформлений координаційний механізм і створять платформу, яка включатиме щонайменше 10 організацій-членів із принаймні 10 різних країн, що беруть участь у програмі.

Обсяг фінансування

Щонайбільше 500 000 євро на рік. Фінансове сприяння ЄС не повинне перевищувати 80% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту зі створення платформи. Тому необхідно забезпечити 20% зустрічного фінансування.

Підготовка проекту                  

Підпрограма «Культура»

Найважливішим кроком у підготовці до спільного проекту є формування потужної команди партнерів або «співорганізаторів» з різних європейських країн, які бажають здійснювати спільне співробітництво культурного характеру. Поряд з оформленням чітких письмових домовленостей вельми важливим є встановлення тісних робочих відносин між співорганізаторами.

Обираючи спільний культурний проект для участі, рекомендуємо звернути увагу на наступні рекомендації:

 • Встановлення міцних відносин із потенційними співорганізаторами є необхідною умовою для забезпечення кожній стороні можливості рівноправної участі у плануванні проекту та чіткого розуміння своїх завдань у рамках проекту. Кожна зі сторін повинна бути абсолютно впевненою у можливості кожного з співорганізаторів виконати свої грошові зобов'язання за проектом.
 • Питання фінансового характеру та фінансування проекту повинні обговорюватися відкрито від самого початку. Кожна сторона повинна бути впевнена у тому, що кожен співорганізатор може надати кошти, які він готовий вкласти у проект.
 • Щоб підготовкою проекту могли займатися усі співорганізатори, необхідно, щоб оперативні плани та матеріали за проектом були готові уже на ранніх його етапах. Спільна робота співорганізаторів необхідна для того, щоб визначити:
 1. конкретну мету свого колективного проекту;
 2. учасників, які бажають взяти участь у проекті;
 3. цільову аудиторію і категорію громадськості;
 4. календарний план усіх проектних заходів;
 5. повні витрати та доходи за проектом.
 • Співорганізатори повинні регулярно обмінюватися попередніми кошторисами витрат на реалізацію проекту та доходів від нього з актуальними даними. Це дозволить учасникам розумно освоювати бюджет або бути обізнаними щодо стану бюджету в цілому.
 • Перш ніж вступити у партнерські відносини, співорганізаторам слід провести особисті зустрічі для колективного обговорення актуальних питань. Далі співорганізаторам бажано організувати ще одну особисту зустріч для спільного погодження остаточного варіанту проектної пропозиції.
 • Обговорити попередні домовленості з іншими особами або організаціями, участь яких передбачено проектом (наприклад, із конкретними діячами культури та мистецтва, фахівцями у галузі збереження об'єктів культурної спадщини, можливими підрядниками, зокрема, проектною компанією або партнером, що має можливість надати майданчик або інші ресурси для реалізації проекту).
 • Залучити, крім співорганізаторів, інші організації для здійснення контролю над проектом та його оцінки.
 • Між усіма співорганізаторами повинна бути оформлена правова угода, у якій заздалегідь детально викладають усі функції та супутні обов'язки кожного зі співорганізаторів у рамках проекту. Обговорити узгоджені методи обліку проектних витрат і такі моменти, наприклад, як розпорядитися створеними в ході проекту творами чи культурними ресурсами після його завершення.
 • Сформувати в рамках календарного плану проекту графік зустрічей співорганізаторів, на яких обговорюватимуться результати робіт за проектом, а також спільні дії усіх сторін щодо виходу з проблемних ситуацій, у разі виникнення таких у ході проекту.

Асоційовані партнери

Якщо спільне фінансування є недоцільним для організації, вона може стати «асоційованим партнером». Асоційований партнер – це суб'єкт культурної діяльності з країни, що має право на участь у проектах, або з третьої країни, яка бере участь у діяльності, але в інших масштабах і на іншому рівні участі, ніж співорганізатори. Витрати, понесені асоційованими партнерами, не є санкціонованими витратами, якщо тільки такі витрати не компенсуються безпосередньо координатором та/або партнерами.

Порядок подання заявки

Заявки подають безпосередньо до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) у Брюсселі.

Подання заявок у режимі онлайн

Претенденти повинні заповнити та направити свої онлайн-заявки завчасно, до настання граничних термінів подачі, оскільки дотримання цих термінів суворо контролюється.

Перед подачею електронної заявки, претенденти (Керівник проекту та партнери) повинні зареєструвати свої організації на Порталі учасників і отримати Ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code – PIC). Цей код необхідно буде зазначити у заявці. Детальніше про процедуру реєстрації можна дізнатися тут. 

Форми онлайн-заявок, а також електронна версія керівництва щодо порядку подання заявок, доступні на сайті EACEA на вкладці відповідного каналу фінансування.

Для завантаження та заповнення онлайн-заявки, на Вашому комп'ютері повинна бути встановлена програма Adobe Reader 9-ї або новішої версії. Якщо така програма не встановлена на Вашому комп’ютері, перейдіть за посиланням http://get.adobe.com/reader/ для завантаження програми.

Адреса для подачі заявок

Заповнену заявку далі необхідно роздрукувати та, додавши до неї усі необхідні документи, направити поштою (або доставити особисто) на адресу:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Creative Europe Programme (2014-2020)
Culture Programme - Strand x
Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/02)
B - 1049 Brussels
Belgium 

(Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Програма «Креативна Європа» (2014-2020), Напрямок – Програма «Культура» х Авеню дю Бурже, 1 (BOUR 04/02) B-тисяча сорок дев'ять Брюссель, Бельгія)

Важлива примітка: Терміни подання онлайн-заявок зазначено EACEA за центральноєвропейським часом (СЕТ). Заявки, надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

Спільне фінансування

Жодних конкретних сум у якості мінімального внеску для партнерів за проектом не передбачено.

Спільне фінансування може бути забезпечене за рахунок:

 • Отримання грантів від інших організацій (місцевих регіональних або національних органів влади, фондів тощо)
 • Діяльності, спрямованої на залучення коштів
 • Спонсорства
 • Власних ресурсів

ЄС не передбачає подвійного фінансування ані для культурних проектів, ані для будь-яких інших представлених програм.

Правова відповідальність

Партнери за проектом повинні підписати документ, за яким особа, що підписує цей документ, надає координатору повноваження діяти від його імені та за його рахунок на час реалізації проекту, а також зобов’язується здійснити певний фінансовий внесок у проект. Такий документ, підписаний усіма партнерами, повинен бути доданий до заявки.

Розповісти друзям