Ծրագրի մասին

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ` ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՒ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳԻՐ

Եվրոպական միության՝ Արևելյան գործընկերության «Մշակույթ և ստեղծարարություն» ծրագրի նպատակն է` ապահովել մշակութային ու ստեղծարար ոլորտների աջակցությունը, ինչպես նաև նպաստել նրանց ներդրման մեծացմանը Հայաստանում, Բելառուսում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում` կայուն մարդասիրական, սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ:

ՆՇՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ԵՆ`

Վարպետության դասեր, վարժանքներ, օնլայն դասընթացներ, ուսումնական շրջագայություններ, միջոցառումներ գործընկերների հետ, մշակութային առաջնորդության զարգացում, աշխատանքային խմբեր, տեղական և միջազգային փորձագետների ներգրավում, գործնական ձեռնարկներ, պարգևներ ըստ ոլորտների, կայքի միջոցով կապի զարգացում և փորձի փոխանակում, էջեր Ֆեյսբուքում, լրատվական թերթ և այլն:

Աջակցության ինչպիսի տեսակներ են նախատեսված Ծրագրով

 • Հետազոտությունների անցկացում և փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակում
 • Աջակցություն մշակութային քաղաքականության բնագավառում իրականացվող բարեփոխումներին
 • Մշակութային և ստեղծարար ոլորտների ներուժի հզորացում
 • Հանրային ևւ մասնավոր կազմակերպությունների, կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության աջակցում
 • Միջազգային համագործակցության համար անհրաժեշտ հնարավորությունների և տեղեկատվության տրամադրում
 • Մշակույթի դերի և նշանակության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում
 • Գիտելիքների և լավագույն փորձի փոխանակում

Ծրագրի առաջնահերթությունները

 • Գործողությունների ընդհանուր պլանի ձևավորում
 • Փոխշահավետ համագործակցություն
 • Մշակույթի համար բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծում
 • Փորձի կուտակում, ուսուցում և ժառանգություն
 • Մշակութային և ստեղծարար ոլորտների ներուժի հզորացում
 • Արևելյան գործընկերության մշակութային կազմակերպությունների առաջխաղացում «Եվրոպական մշակութային տարածության» մեջ`
 • Մշակույթ և ճգնաժամ

Ծրագիր սկզբունքները

 • Խորհրդատվություն համատեղ տեսլականի և ստրատեգիաների մշակման հարցում
 • Ընդհանուր արժեքների միջոցով հնարավորությունների ընդլայնում և ներգրավվածություն
 • Ստեղծագործական գործունեություն, նորարարություններ և փոփոխություններ
 • Հանդուրժողականություն, հարգանք և հաշտեցում
 • Գործընկերություն, փոխշահավետություն և հաջողության բաժանում, այդ թվում` հանրային և մասնավոր կազմակերպությունների ու մասնակիցների միջև

ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԴԻՏԱՐԿՎԵԼՈՒ ԵՆ ՀԵՏԵՒՅԱԼ ԹԵՄԱՆԵՐԸ` ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՑԻԿԼ

կառավարում, մշակութային առաջնորդում, հետազոտություններ մշակույթի ոլորտում, վիճակագրական հետազոտություններ, շահերի պաշտպանություն, դրամահավաք, հանդիսատեսի շրջանակի ընդլայնում, մշակութային լրագրություն և հաղորդակցման ոլորտում կարողությունների զարգացում:

Թեև Ծրագիրը տարածաշրջանային բնույթ է կրում, այն զգալիորեն կերպով կկենտրոնացվի յուրաքանչյուր առանձին վերցրած երկրի վրա:

Յուրաքանչյուր երկրի համար կընտրվի իր պրոֆեսիոնալ համակարգողը` որպես մեր հիմնական թմի անդամ: Ծրագիրը նախատեսված է 3 տարվա համար` 2015-2018թթ.: Ծրագրի բյուջեն կազմում է 4,2 միլիոն եվրո: Եվրոպական միության կողմից անցկացված տենդերի արդյունքում Ծրագիրն իրականացնելու նպատակով ընտրված է Բրիտանական խորհրդի գլխավորած կոնսորցիում` համագործակցությամբ Մոլդովայի Սորոսի հիմնադրամի, Լեհաստանի մշակույթի ազգային կենտրոնի և Գյոթե ինստիտուտի: