Mədəniyyətin əhəmiyyəti

Mədəniyyət Səfiri Ol – Mədəniyyətin Nə Qədər Vacib Olduğunu Təbliğ Et!

MƏDƏNİYYƏT VƏ YARADICILIQ SEKTORLARI:

 • Dünya Ümumdaxili Məhsulunun 4,5%-ni təşkil edir və illik 10% artım proqnozlaşdırılır
 • İstehsalat və xidmət sənayelərinə nisbətən daha sürətlə inkişaf edir.
 • İnkişafına və məşğulluq səviyyəsinə görə Avropa İttifaqının qabaqcıl sektorudur.
 • Hal-hazırda Avropa İttifaqı ölkələrində 8.3 milyon iş yeri ilə təmin edir və 558 milyard Avro məbləğində gəlirə malikdir
 • Bu sektorlar 2014-cü ildə Birləşmiş Krallıqda hər bir saata 11 milyon Avro məbləğində gəlir gətirmişdir
 • Avrop a İttifaqı ölkələrində üçüncü ən böyük işəgötürən sektordur
 • Avtoistehsalçılardan 2,5 dəfə daha çox iş yeri təmin edir.
 • Gəncləri istənilən digər sektorlardan daha çox işlə təmin edir.
 • Startapları, sahibkarlığı və innovasiyaları artırır.
 • İnvestisiya və turizm imkanları yaradır.

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT:

 • İnsanların və bütovlükdə cəmiyyətin rifahının yaxşılaşmasına əhəmiyyətli töhfə verir.
 • Cəmiyyətin həmrəyliyi üçün imkanlar yaradır.
 • Vətəndaşların ictimai fəallığını artırır.
 • Əhalinin rifahına müsbət təsir göstərir
 • Sağlam həyat tərzi aşılayır
 • Cəmiyyətdə etimad mühiti və dialoq üçün imkan yaradır
 • Dəyərləri müəyyən edir.
 • Biliyi nəsildən-nəsilə ötürür
 • Çoxtərkibli və tolerant cəmiyyət formalaşdırır.
Dəb sektoru və Milanda keçirilən mebel sərgiləri üçün hər il ölkəyə səfər edən 3,5 milyon turist yaşama, qidalanma və mədəniyyət guşələrini ziyarət etmək üçün gündəlik 350 Avro xərcləyərək, ölkədə 80,000 iş yeri imkanını yaradır və ümumilikdə 2,5 milyard Avro məbləğində gəlir gətirir.

Creative Industries Economic Estimates: Statistical Release – Department for Culture, Media and Sport of the UK, January 2015

The economic contribution of the creative industries to EU GDP and employment – Tera Consultant, September 2014

Building a Creative Nation: Evidence Review – Creative & Cultural Skills, 2014

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU – GECAS, December 2014

Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism – OECD Publishing, 2014

Facts & Figures – the economic contribution of the creative and cultural sectors 

The value of the creative industries & culture – Private Investment in Culture 2007/08

FACTS

 1. MƏDƏNIYYƏT VƏ YARADICILIQ SAHƏLƏRININ ƏHƏMIYYƏTI HAQQINDA FAKTIKI MƏLUMATLAR
 2. MƏDƏNIYYƏTIN IQTISADI INKIŞAFA TƏSIRI: Mədəniyyətin turizm sektoruna verdiyi töhfə (yaradıcılıq sahələrinin tərkib hissəsi kimi)
 3. MƏDƏNIYYƏTIN IQTISADI INKIŞAFA TƏSIRI: Mədəniyyət sənayesinin və yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafı üçün təşkilati- -hüquqi şəraitin formalaşdırılması