Економіка дизайну: європейський досвід підтримки сфери

У всьому світі дизайн — це надприбуткова індустрія. Кожен 1 євро вкладений у дизайн в Європі приносить до 20 євро прибутку. Протягом 10-ти останніх років український дизайн стрімко розвивається. З 2009 р. українські дизайнери щороку отримують престижну нагороду у сфері дизайну – Red Dot Design Award. Усе це стимулює запит бізнесів на професійні дизайнерські послуги. У найбільших містах формуються дизайн-спільноти, відбуваються профільні заходи, створюються нішеві видання про дизайн.

Дизайн може приносити додану вартість матеріальним та нематеріальним продуктам, зокрема і через відсутність методології об’єктивної оцінки його якості. Але в Україні ця вартість і вплив дизайну досі не мають належної оцінки та системної роботи з боку держави. 

Починаючи з 2012 року Європейська комісія започаткувала низку програм та проєктів для підтримки та розвитку дизайну. Дизайн стає ключовим стратегічним інструментом розвитку середніх за розміром європейських компаній (по-

над 50 осіб). Чим довше компанія на ринку, тим ймовірніше, що дизайн закладено в основу її стратегії.

Тому команда агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks під час дослідження стану ринку предметного і графічного дизайну в Україні і проаналізувала ключові аспекти розвитку дизайну в Європейських країнах. 

Дизайн як складова економічного розвитку європейських компаній

Дизайн стає ключовим стратегічним інструментом розвитку середніх за розміром європейських компаній (понад 50 осіб). Чим довше компанія на ринку, тим ймовірніше, що дизайн закладено в основу її стратегії.

Спостереження для європейських компаній (Innobarometer 2015):

 • компанії з кількістю працівників понад 50 осіб переважно роблять дизайн центральним елементом своєї стратегії;
 • виробничі компанії найчастіше визнають дизайн інтегрованим, але не центральним елементом своєї роботи;
 • чим довше працює компанія, тим більша ймовірність того, що вона не використовує дизайн;
 • компанії, які не впроваджують інновації, використовують дизайн не систематично.

Спостереження для європейських компаній у контексті переважання відповідей респондентів за країнами (Innobarometer 2015):

 • дизайн є центральним елементом стратегії розвитку компаній у Греції, Кіпрі, Великій Британії;
 • дизайн є інтегрованим, але не центральним елементом роботи компаній у Мальті, Чехії, Латвії;
 • дизайн використовують на кінцевих етапах створення для підвищення зовнішньої привабливості кінцевого продукту в Австрії, Словаччині, Італії, Португалії – аналогічно до України;
 • компанії не працюють систематично з дизайном: Угорщина, Словенія;
 • дизайн не використовують у компаніях: Швейцарія.

Політики підтримки дизайну в країнах ЄС

Дизайн в ЄС розглядають радше як інструмент інноваційного розвитку наскрізно для різних секторів економіки, а не як окремий напрям, який треба підтримувати.

Спостереження:

 • пряма залежність між наявністю національної політики та вкладом дизайну в економіку: 14 з 28 країн мають діючу національну політику підтримки дизайну, тоді як інші включають його у інші політики розвитку, або розробляють окремі стратегії підтримки. Країни ЄС, в яких не було в 2018 році ні національної політики підтримки дизайну, ні інноваційної політики: Хорватія, Чехія, Кіпр, Греція, Португалія та Румунія. За винятком Румунії, сфера дизайну в цих країнах не є вагомою складовою економіки;
 • якісна статистична інформація як основа ефективного державного управління розвитком дизайну: у 16-ти країнах ЄС є окремі підкласи для дизайну як виду економічної діяльності, що дає змогу формувати та аналізувати статистичну інформацію за різними видами дизайну, розробляти оптимальні рішення для різних форматів підтримки того чи іншого виду. Більшість з цих 16-ти країн належать до першої десятки за вкладом дизайну в національну економіку;
 • національні нагороди та конкурси як спосіб популяризації та промоції дизайну країни є поширеним у 22 країнах ЄС. Однак без підкріплення на інституційному рівні програмами чи політиками підтримки така складова не забезпечить високого рівня розвитку дизайну в країні.

Діяльність європейської комісії

Упродовж 2009-2012 рр. з ініціативи Європейської Комісії проведено ряд досліджень щодо використання дизайну для інноваційних перетворень в європейських країнах та підтверджено його важливу роль для економічного зростання. У 2013 р. Комісія представила головний документ із впровадження плану дій для дизайн-керованих інновацій на період 2014-2020 рр. Він включає 3 стратегічні напрями дій, рекомендованих до впровадження на національних та регіональних рівнях:

1. Сприяння розумінню впливу дизайну на інновації:

 • адвокація інноваційної ролі дизайну перед європейськими розробниками політик;
 • вимірювання ролі та економічного впливу дизайну поряд з іншими нематеріальними активами для створення вартості;
 • застосування методів дизайну в мультидисциплінарних дослідженнях та інноваційних програмах;
 • розвиток компетентностей та впровадження методів дизайн-керованих інновацій в освіті;
 • фасилітація постійного діалогу між ключовими зацікавленими сторонами дизайн-керованих інновацій.

2. Просування дизайн-керованих інновацій у різних індустріях для підвищення конкурентоспроможності європейських країн:

 • створення можливостей для підтримки впровадження дизайн-керованих інновацій в європейський бізнес;
 • посилення можливостей для європейського МСП у використанні дизайну як стратегічного інструменту для збільшення цінності своїх товарів та послуг;
 • посилення співпраці між компаніями, які інвестують у дизайн як актив;
 • просування дизайн-орієнтованих інноваційних стратегій та практик створення нових бізнес-моделей;
 • інтеграція дизайну в дослідження та розробки для посилення комерційної та соціальної важливості програм розвитку.
 • Просування дизайну як драйвера оновлення державного сектору:
 • розвиток спроможності державних службовців використовувати методи дизайну;
 • впровадження дизайнерських інновацій для покращення ефективності та клієнтоорієнтованості державних послуг;
 • просування навчання та співпраці між суб’єктами державного сектору, які шукають дизайн-керовані рішення.

КЛЮЧОВІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ, КОРИСНІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАКТИКИ

 • дизайн може стати ефективною індустрією за умови розроблення політик/стратегій його підтримки та розвитку на національному рівні – і окремих вертикальних (секторальних, промислових політик) стратегій розвитку дизайну як креативної індустрії, і горизонтальних – через включення дизайну як інструменту в політики інноваційного розвитку;
 • цілі розвитку і підтримки дизайну без інтеграції його інструментарію у сферу державних послуг та управління не будуть досягнуті (через нерозуміння державними службовцями та розробниками політик його цінності та відсутність орієнтованості на користувачів); тому потрібне паралельне здобуття компетентностей працівниками державного сектору на всіх рівнях, зокрема з дизайн-мислення та сервісного дизайну (тренінги, воркшопи тощо);
 • високу ефективність підтримки розвитку дизайну забезпечують лише взаємодія всіх учасників його екосистеми, залучення до розроблення та реалізації державних програм громадських і комерційних організацій, які розвивають дизайн та його інструментарій;
 • просвітництво для бізнесу щодо цінності, яку створює дизайн, та переваг його використання на всіх етапах ланцюга вартості продукції – як невід’ємна частина впровадження стратегічних змін на рівні країни;
 • запровадження збору та аналізу державними органами статистики за КВЕД «Спеціалізована діяльність з дизайну» та введення його підкласів для отримання об’єктивних висновків про ефективність державних ініціатив із підтримки дизайну та оцінки структури (напрямів) його розвитку;
 • програми підтримки дизайну повинні включати міжсекторну взаємодію та створювати спільні платформи для співпраці всіх учасників екосистеми дизайну в країні та регіоні.
Актуально в інших розділах: