МОДЕЛІ ДЛЯ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОЛАБОРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Стратегічний бриф. Програма ЄС – Східного партнерства «Культура і Креативність».

Однією зі стратегічних цілей Довгостроковій стратегії розвитку української культури – стратегії реформ є «налагодження між секторальної взаємодії на всіх рівнях». Проте, досі залишається невизначеним, які умови необхідно створити для того щоб втілити такий стратегічний пріоритет.

Для України колаборації – це в першу чергу творчий процес, який лише починають практикувати, але поки що доволі хаотично і часто з «розмитим» розумінням самого терміну та коректності його вживання. 

На сьогодні є приклади організацій в Україні які уже працюють над вирішенням цієї проблеми, такі як Українська культурна мережа та Конгрес активістів культури. 

Є декілька варіантів того, як покращити кооперацію між різними культурними секторами:

1 – створити мережу міжкультурних колаборацій через інтернетресурс;

2 – заснувати нову організацію;

3 – ініціювати стимулювати приватні ініціативи до запуску комунікаційно-освітнього процесу;

4 – просувати кроскультурну взаємодію в уже існуючих проектах;

5 – створювати більше кластерів.   

Комплексний підхід, що включав би всі 5 пропозицій, був би найбільш сприятливим для розвитку колаборацій. Однак серед переліку варто пріоритизувати 4 опцію.    

РЕКОМЕНДАЦІЯ    

Ініціювати крос-культурну колаборацію в рамках існуючих проектів, що дозволить учасникам аналізувати та оцінювати спільну роботу. 

Policy Brief (EN)

Policy Brief (UA)

Актуально в інших розділах: