კულტურა მნიშვნელოვანია

გახდი კულტურის ელჩი - გაავრცელე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურა!

კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიები– ეს არის:

 • მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 4,5%, ყოველწლიური 10% -ანი პროგნოზირებული ზრდით
 • ვითარდება უფრო სწრაფად, ვიდრე წარმოებისა და მომსახურების სფეროები
 • სექტორი, რომელიც გვიჩვენებს ზრდის და ევროკავშირის ქვეყნებში სამუშაო ადგილების შექმნის საუკეთესო ტემპებს
 • უზრუნველყოფენ სამუშაო ადგილებით ევროკავშირის 8.3 მილიონ მოქალაქეს და აქვთ საერთო შემოსავალი 558 მილიარდი ევრო
 • დიდ ბრიტანეთში 2014 წელს ეს სექტორები გახდნენ საათში 11 მილიონი ევროს შემოსავლის გენერირების წყაროდ
 • სიდიდით მესამე დამსაქმებელი ევროკავშირში
 • უზრუნველყოფს 2,5-ჯერ უფრო მეტ სამუშაო ადგილებს, ვიდრე ავტომწარმოებლები
 • უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილით უფრო მეტ ახალგაზრდას, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სექტორი
 • მხარს უჭერს სტარტაპებს, მეწარმეობასა და ინოვაციებს
 • ასტიმულირებს ინვესტიციებსა და ტურიზმს

კულტურა და ხელოვნება:

 • შეაქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი როგორც ცალკეული პირებს და ასევე მთელი საზოგადოების კეთილდღეობისათვის
 • ხელს უწყობენ საზოგადოების ერთობას
 • ახდენენ მოქალაქეთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის სტიმულირებას
 • არის ბედნიერების შემადგენელი ნაწილი
 • აუმჯობესებენ ჯანმრთელობას
 • ამყარებენ ნდობასა და დიალოგს
 • განსაზღვრავენ ფასეულობებს
 • უზრუნველყოფენ მომავალი თაობისათვის ცოდნის გადაცემის
 • ავრცელებენ კულტურული მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის იდეას საზოგადოებაში
მოდის ინდუსტრია და ავეჯის გამოფენები მილანში ყოველწლიურად იზიდავს 3.5 მილიონ ბიზნეს მოგზაურს, რომლებიც ყოველდღიურად ხარჯავენ 350 € საცხოვრებელ, კვების და კულტურული ღირშესანიშნაობების ვიზიტის საფასურს. ეს ყველაფერი ერთად უზრუნველყოფს 2.5 მილიარდ ევრო წლიურ შემოსავალს და 80000 სამუშაო ადგილს.

Creative Industries Economic Estimates: Statistical Release – Department for Culture, Media and Sport of the UK, January 2015

The economic contribution of the creative industries to EU GDP and employment – Tera Consultant, September 2014

Building a Creative Nation: Evidence Review – Creative & Cultural Skills, 2014

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU – GECAS, December 2014

Tourism and the Creative Economy, OECD Studies on Tourism – OECD Publishing, 2014

Facts & Figures – the economic contribution of the creative and cultural sectors 

The value of the creative industries & culture – Private Investment in Culture 2007/08

FACTS

 1. კულტურის გავლენა რეგიონულ განვითარებასა და ურბანულ განვითარებაზე: ინფრასტრუქტურის განვითარებაში შეტანილი წვლილი
 2. კულტურის გავლენა რეგიონალურ განვითარებაზე და ურბანულ განვითარებაზე: კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ურბანული განვითარების, კულტურული ობიექტების მხარდამჭერი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და მექანიზმების კაპიტალიზაციის მთავარი ფაქტორი
 3. საინფორმაციო ბიულეტენი კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების როლის შესახებ
 4. კულტურის გავლენა ეკონომიკურ განვითარებაზე: კულტურის წვლილი ტურიზმში (როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრიის ნაწილი)