შემოქმედებითი ევროპის პროგრამის შესახებ
შემოქმედებითი ევროპის პროგრამის შესახებ
5 ლექცია = 20 წუთს
რა უნდა იცოდნენ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ორგანიზაციებმა, „შემოქმედებითი ევროპის“ პროგრამის წარმატებული აპლიკაციის შესადგენად

ვუამბოთ მეგობრებს