კურსი: ღირებულების შექმნა შემოქმედებით ეკონომიკაში

კურსი: ღირებულების შექმნა შემოქმედებით ეკონომიკაში