Арт-мобільність: які бувають резиденції, та кому це потрібно

З Ольгою Запорожець і Катериною Левченко, менеджерками у сфері культури та креативних індустрій, координаторками конкурсної програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (Н.О.Р.Д.) від Українського культурного фонду, ми поговорили про різні формати арт-резиденцій, а також дізналися щодо грантових можливостей для підтримки арт-мобільності в Україні.

Частиною творчого розвитку та кар’єрного шляху багатьох сучасних митців стали арт-резиденції. Вони передбачають обмін ідеями, знаннями та досвідом з колегами, а також, власне, подорож до нових місць, де створено комфортні умови для розвитку творчого та інтелектуального потенціалу. Так з’являється термін «арт-мобільність».

Чому це важливо? Тому що перебування на резиденції супроводжується підвищеним рівнем рефлексії щодо почутого, побаченого та створеного, і допомагає арт-професіоналам сфокусуватися на своїх власних чи колективних практиках і роботах. Як результат – формуються нові різні типи взаємозв’язків і відносин: до себе, до своєї мистецької практики, до досліджуваної теми й оточення – фізичного та віртуального.

На цьому найбільш загальному рівні всі резиденції більш-менш схожі. А далі все може бути влаштовано по-різному. Пропонуємо розглянути на реальних прикладах.

Rijksakademie – класична модель арт-резиденції

Rijksakademie – Державна академія витончених мистецтв в Амстердамі (Нідерланди) – не тільки освітній заклад у галузі образотворчого мистецтва, відомий як школа Амстердамського імпресіонізму, а й приклад класичної моделі арт-резиденцій: має сильну репутацію в мистецькому середовищі та часто пропонує публічну програму (виставки, дні відкритих дверей, зустрічі). Така модель фокусується на професійному та індивідуальному розвитку самого митця або його мистецькій праці. Формат такої резиденції більше схожий на хаб для митців, що сприяє обміну досвідом і створює майданчик для творчої взаємодії. Резиденти програми Rijksakademie беруть активну участь у семінарах, дискусіях, лекціях і презентаціях. Щороку Rijksakademie запрошує до резиденції 50 митців та надає їм простір для досліджень, експериментів і створення мистецького продукту. Академія забезпечує митців не тільки студією, а й бере на себе всі витрати на придбання матеріалів, пропонує стипендії та створює всю необхідну інфраструктуру для реалізації мистецького задуму. У резиденціях такого типу відсутня будь-яка чітка програма, часто немає конкретного вектору або заданої теми.

Ізоляція – резиденція, пов’язана з культурно-мистецькою інституцією

Фонд «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив» – це неприбутковий недержавний фонд, відкритий в 2010 році в Донецьку (Україна) на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів, звідси й назва. Через події на сході України у червні 2014 року фонд «Ізоляція» був змушений переїхати до Києва.

На базі фонду, як сформованої культурної інституції, було створено арт-резиденцію. Вона знаходиться на території київського суднобудівного заводу, у самому серці Києва – на Подолі. Програма арт-резиденцій фонду передбачає як індивідуальну резиденцію, так і тематичну групову резиденцію за участю куратора.

Резиденти «Ізоляції» користуються перевагами близькості до активного мистецького середовища з кола друзів і прихильників фонду – з їхніми професійними менеджерами, промоцією, сформованою аудиторією та зацікавленими відвідувачами. Такі резиденції як «Ізоляція» надають можливість організації дискусій і реалізації комунікації як всередині фонду, так і зовні – між іншими, незадіяними в резиденції професіоналами та ширшою аудиторію. Окрім цього, «Ізоляція» відкриває резидентам доступ до власних бібліотеки й архіву, включаючи напрацювання в рамках проекту «Донбаські студії».

Обов’язковою умовою участі у програмі арт-резиденцій від «Ізоляції» є реалізація резидентом конкретного проекту та презентація його громадськості у вигляді публічної події, майстер-класу, лекції. Резидентів не обмежують конкретним сектором культури та мистецтв, але заохочують обрати одну із тем, що належить до сфери зацікавлення фонду: постіндустріальна ревіталізація, урбаністика, соціально-політичний активізм або міграція.

Derida dance center – резиденція, створена об’єднанням/асоціацією митців

Програма резиденції танцювального центру Derida, що знаходиться в Софії (Болгарія), створена об’єднанням зацікавлених митців, танцівників та перформерів і фокусується на пріоритетному для центру напрямку діяльності – сучасній хореографії. Резиденція має чітко окреслений вектор, тобто задає своїм резидентам ту проблематику, з якою вони працюватимуть під час резиденції.

Арт-резиденція танцювального центру Derida є одним з основних інструментів, що допомагає втілювати його місію, а саме – сприяти розвитку сучасного танцю в Болгарії. Центр пропонує майстер-класи із сучасного та класичного танцю, лекторії для теоретиків і практиків, що працюють у сфері сучасних виконавських мистецтв, а також повноцінні навчальні програми з різних навчальних дисциплін. Резиденти можуть організовувати власні семінари, презентації, дебати.

З одного боку, арт-резиденція такого типу сприяє обміну міжнародним досвідом, з іншого, – полегшує митцям процес створення та виробництва власного авторського твору. Резиденти мають право вільно та безкоштовно використовувати обладнання й устаткування центру для реалізації індивідуального або колективного проекту. Наприкінці резиденції митець зобов’язаний публічно представити результат своєї практики, а танцювальний центр Derida зі свого боку подбає про просування створеного ним проекту серед болгарського культурно-мистецького середовища.

Довженко-Центр – дослідницька резиденція

Національний центр Олександра Довженка в Києві – найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 5 000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів і тисячі архівних документів з історії українського кіно. Програма резиденцій, започаткована медіатекою Довженко-Центру, є дослідницькою резиденцією. Вона передбачає роботу митців і кураторів з інституцією в цілому та фільмофондом – зокрема, фокусується на актуалізації української кіноспадщини шляхом досліджень і створення нових мистецьких творів на основі архівів. Перша резиденція відбулася восени 2018 року завдяки Британській Раді та Weston Jerwood Creative Bursaries Programme.

У резиденціях такого типу митці фокусуються на дослідницькому аспекті своїх майбутніх робіт, висловлювань, практик і проектів. Часто під час реалізації такої резиденції створюють інноваційні моделі та пропонують альтернативні підходи до роботи з архівами та медіатекою.

Biruchiy contemporary art project – тематична резиденція

Biruchiy contemporary art project – арт-резиденція сучасного мистецтва в Україні, яку щороку проводять на острові Бірючий. Бірючий є частиною Азово-Сиваського національного природного парку і оточений Азовським морем. Кожного сезону арт-резиденція обирає нову, цікаву, актуальну тему і таким чином приваблює митців із різних міст і країн. У тринадцяти сезонах Biruchiy взяли участь 208 художників, 11 арт-груп з 16 країн світу.

До тематичних резиденцій запрошують митців із найрізноманітніших секторів культури та мистецтв. Використовуючи свою унікальну мистецьку практику, кожен з них робить внесок у розвиток однієї, заздалегідь заданої кураторами теми. У рамках таких резиденцій відбуваються лекції, воркшопи, концерти. Тематичні резиденції спрямовані на переосмислення теми, мистецьку рефлексію на певну проблематику, інколи – на тематизацію об’єктів культурної спадщини, вироблення певної регіональної ідентичності.

Остання резиденція проходила у 2018 році та мала назву «Бірючий 018 або Неошаманізм. Сила Ритуалу». Її було реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Scottish Sculpture Workshop – резиденція з фокусом на продакшн

Scottish Sculpture Workshop (скорочено SSW) – резиденція, розташована в маленькому шотландському селищі Люмсден. SSW стала першим мистецьким осередком в Великобританії, орієнтованим виключно на такий вид мистецтва як скульптура.

Резиденція SSW позиціонує себе як унікальний спосіб мислення. Її організатори надають митцям будь-якого рівня необхідні ресурси у вигляді часу та простору для розвитку своєї практики – з акцентом на експериментування та дослідження скульптури у широкому значенні. Через серію кураторських проектів, обмін навичками та співпрацю візуальних митців і місцевих фахівців налагоджують діалог, який розглядає сільську місцевість й околиці Люмсден у контексті глобалізації.

Головною метою такого типу резиденції є практична реалізація проекту та створення кінцевого культурно-мистецького об’єкта, продукту, послуги. SSW є резиденцією відкритого формату та пропонує низку можливостей, у т. ч. й перебування на резиденції для митців протягом усього року.

Nida Art Colony – міждисциплінарна резиденція

Nida Art Colony – мистецький простір, який є підрозділом Вільнюської академії мистецтв (Литва). Він працює як ресурсна платформа й ініціює мистецькі, освітні та дослідницькі проекти на межі формальної та неформальної освіти, художньої та наукової практики, балансування між work & leisure.

Простір Nida Art Colony має власну програму міждисциплінарних резиденцій. Організатори пропонують 50 професійним художникам, дизайнерам, архітекторам, кураторам, мистецтвознавцям і дослідникам мистецтва з Литви та усього світу стати учасниками незалежної кураторської резиденції тривалістю один рік. Підтримка може варіюватися від технічної допомоги (обладнання, інфраструктура) до студійних візитів кураторів із впливових міжнародних інституцій сучасного мистецтва.

У резиденціях такого типу резиденти працюють над певною темою під різним кутом зору з використанням різних медіа, у різних секторах культури та мистецтв. Інколи відбувається й крос-секторальна співпраця. Як митці так й організатори резиденцій досліджують і використовують різні можливості співпраці з партнерами, у тому числі й з позамистецької сфери. Процес у вигляді отримання нових знань і досвіду є важливішим за кінцевий результат у вигляді певного об’єкта або продукту.

Це основні формати резиденцій, та зустрічаються й інші. Усім, хто цікавиться феноменом арт-резиденцій, радимо почитати європейське Керівництво по політиці у сфері арт-резиденцій.  

Можливості підтримки резиденцій в Україні:

  1. Український культурний Фонд (УКФ) – створена у 2017 державна інституція з грантової підтримки проектів у сфері культури та мистецтв. У 2019 році УКФ відкрив окрему програму для підтримки арт-резиденції будь-якого типу, включно із тематичними – «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (скорочено Н.О.Р.Д.) – https://ucf.in.ua/en/programs/5/lots

  2. Спільнокошт https://biggggidea.com/projects/

  3. Гранти міжнародної мобільності для індивидуальних заявників від Сulture Bridges http://culturebridges.eu/international-mobility-grants

Актуально в інших розділах: