ЯК ПОБУДУВАТИ СИСТЕМНУ СПІВПРАЦЮ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ГО У ПИТАННЯХ ПРОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗА КОРДОНОМ

Стратегічний бриф. Програма ЄС – Східного партнерства «Культура і Креативність».

Промоція культури країни за кордоном – невід'ємна частина політики більшості європейських країн. На сьогодні державна політика України у цьому питанні потребує підвищення ефективності, можливість якого показують окремі приклади успішної співпраці держави з громадськістю.

Діючі державні органи, відповідальні за промоцію сучасної української культури за кордоном:

– Управління міжнародного співпробітництва Міністерства культури;

– Міністерство закордонних справ (Відділ культурної дипломатії);

– Державний комітет телебачення і радіомовлення.

Основні проблеми реалізації ефективної політики промоції культури за кордоном:

– застарілість/обмеженість/відсутність фінансових інструментів у державному секторі, що призводить до негнучкості планування та несвоєчасності фінансування культурних проектів;

– відсутність у окремих чиновників навичок адміністрування та сучасного менеджменту.

Рішення: створення Українського Інституту – неурядової установи, що працює на засадах партнерства з державою та частково, але не виключно фінансується з бюджету країни.

Головна мета створення Інституту – започаткування нових механізмів для ефективної промоції української культури за кордоном, а також вирішення низки внутрішніх проблем між державним та недержавним секторами, що гальмують розвиток культурної дипломатії. 

Policy Brief (EN)

Policy Brief (UA)

Актуально в інших розділах: