ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА І ФОТОГРАФІЯ: РОЗВИТОК ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Стратегічний бриф. Програма ЄС – Східного партнерства «Культура і Креативність».

В Україні відсутній розвинений ринок фотографії, що приводить сьогодні до: 

·         відсутність розуміння сучасної фотографії  у широкої аудиторії в Україні та відсутність попиту на фото-твори, що в свою чергу не стимулює розвиток відповідної інфраструктури 

·         твори українських фотографів переважно не є конкурентоспроможними на розвинутих ринках 

·         традиції української фотографії  не сформовані через те, що знання не передаються від майстра до учнів та через відсутність інституціональної пам’яті  

·         документальні фото-історії та рефлексійні концептуальні фотопроекти не використовуються як глобальні транслятори української культури 

Причинами такої ситуації став комплекс проблем, що має як історичний аспект (культурна політики, яка дісталась у спадок Україні від радянської системи) так і відсутність уваги до фотографії в Україні з боку ключових стейкхолдерів (в першу чергу освітніх інституцій).  

Враховуючи сучасний український контекст метою даного брифу ми бачимо - опрацювання методів розвитку збалансованої екосистеми ринку української фотографії. Саме через підтримку драйверів розвитку фотографічної екосистеми та консолідацію ключових гравців можливий прорив. Як важіль запуску змін бачимо платформні рішення, що дозволять залучити найбільш активних гравців ринку фотографії, використати природній інтерес кожного учасника процесу та максимально гнучко реагувати на зовнішній контекст розвитку фотографії.  

Policy Brief (EN)

Policy Brief (UA)

Актуально в інших розділах: