Ստեղծարար Եվրոպայի մասին
Ստեղծարար Եվրոպայի մասին

Ստեղծարար Եվրոպան Եվրոպական Միության ծրագիր է, որն աջակցում է մշակութային, ստեղծարարական և աուդիո-վիզուալ ոլորտներին։ 2014-2020թթ.-ին 1,46 մլրդ եվրո է հասանելի լինելու՝ ճանաչողական այցեր պարունակող եվրոպական ծրագրերին աջակցելու, նոր լսարաններ ներգրավելու և հմտությունների փոխանակումն ու զարգացումը խրախուսելու նպատակով:

2015թ 38 երկրներից կազմակերպություններ իրավունք ունեին համագործակցել և մրցակցել ֆինանսավորման համար, սակայն երրորդ երկրների կազմակերպությունները ևս հնարավորություն ունեն ներգրավվելու երկու ենթածրագրերում։

Ստեղծարար Եվրոպան բաղկացած է երկու ենթածրագրից՝

 • Մշակութային ենթածրագիր, որը խթանում է ստեղծարարական և մշակութային ոլորտները,

 • MEDIA ենթածրագիր, որն աջակցում է աուդիո-վիզուալ ստեղծագործությունների մշակմանը և տարածմանը։

Բյուջեի առնվազն 56%-ը հատկացված է MEDIA ենթածրագրին։

Բյուջեի շուրջ 31%-ը կուղղվի Մշակութային ենթածրագրին։

Մնացած 13%-ը կտրամադրվի նոր միջոլորտային ուղղությանը։ Այս ուղղությունը ներառում է Ստեղծարար Եվրոպայի ներկայացուցչությունները և ֆինանսական երաշխիքի ծառայությունների ֆինանսավորում, ինչը նախատեսված է 2016թ.-ի համար:

Ներկայումս Ստեղծարար Եվրոպայի շրջանակներում առկա են շուրջ 18 ֆինանսավորման հնարավորություններ (հաճախ կոչվում են «սխեմաներ» կամ «ուղղություններ»), որոնցից յուրաքանչյուրը կենտրոնանում է կոնկրետ ոլորտի կամ գործունեության տեսակի վրա։ Պարզեք ավելին այստեղ:

Ստեղծարար Եվրոպան կֆինանսավորի միայն իր նպատակներին համապատասխանող ծրագրեր։ Այդ նպատակներն են՝

 • ոլորտի հզորացում և կարողությունների զարգացում

 • լսարանների զարգացում

 • նոր բիզնես մոդելների մշակում

 • թվային ծրագրերի մշակում։

Այդ նպատակներին համապատասխանող ծրագրերը պետք է նաև աջակցեն Ստեղծարար Եվրոպայի առաջնահերթություններին։ Այդ առաջնահերթություններն են՝

 • ոլորտի կարողությունների ամրապնդում՝առանց սահմանների գործելու համար

 • նպաստում ստեղծագործությունների և կազմակերպությունների սահմաններրից դուրս շրջանառությանը, ինչպես նաև նոր լսարանների ներգրավում Եվրոպայում և նրա սահմաններից դուրս

 • նորարարության և ստեղծարարության խրախուսում

 • ոլորտի ֆինանսական կարողությունների ամրապնդում

 • քաղաքականության մշակման հմտությունների ամրապնդում:

Կիսվել ընկերների հետ