კონტაქტები

ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა «კულტურა და კრეატიულობა» 2015 2018

თვალყური ადევნეთ ჩვენს სიახლეებსwww.facebook.com/culturepartnership

კოორდინატორისაქართველოში

+ 995 32 2 250407/988014

georgia@culturepartnership.eu