Ofertă deschisă: Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic - Oraşe și regiuni pilot pentru Iniţiativa orașe și regiuni creative

Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic invită oraşele mici și mijlocii din cele șase țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) să-și exprime interesul față de testarea Iniţiativei orașe și regiuni creative.

Contextul:

Iniţiativa orașe și regiuni creative evidențiază importanța culturii și creativității în orașele și regiunile de dimensiune mică și medie. Iniţiativa propune o abordare practică pentru oraşele și regiunile din ţările Parteneriatului Estic, cu scopul de a utiliza potențialul cultural și creativ la dezvoltarea economică și socială. Scopul este ca toate părţile interesate importante să conștientizeze potențialul sectoarelor culturale și creative, să colecteze date despre resursele locale de cultură și creativitate și să propună planuri de acțiuni concrete pentru dezvoltarea potenţialului industriilor culturale și creative, inclusiv dezvoltarea mediului cultural local, crearea de clustere împreună cu întreprinderile locale, creşterea calității ofertei în sectorul turismului și consolidarea legăturilor cu orașe și regiuni asemănătoare din alte țări.

Beneficii și eligibilitate:

Șase orașe/regiuni pilot selectate (câte unul din fiecare ţară a Parteneriatului Estic) vor deveni locații ale unui exercițiu de cartografiere bazat pe cea mai actuală metodologie și efectuat de experți în domeniu. Ca rezultat al procesului, oraşele sau regiunile selectate vor beneficia de:

 1. o analiză a propriilor resurse curente de cultură și creativitate;

 2. o foaie de parcurs specifică pentru dezvoltarea viitoare a sectoarelor culturale și creative;

 3. prezentare mediatică în zona Parteneriatului Estic și prezentarea bunelor practici din orașele/regiunile selectate;

 4. acces la un pachet de consolidare a capacităţilor pentru reprezentanţii orașelor/regiunilor și comunitățile acestora, posibilitatea de a colabora cu experți în domeniu;

 5. oportunităţi de relaționare cu colegi din alte state ale Parteneriatului Estic, dar și din Uniunea Europeană, atât online, cât și față-în-față.

Apelul la exprimarea interesului este deschis pentru orașe și regiuni mici și mijlocii din țările Parteneriatului Estic. Deoarece noţiunea de localitate mică sau mijlocie diferă de la o țară la alta, în funcție de tradițiile locale și numărul populaţiei, invitația se adresează localităților care nu sunt capitale de țară, nici centre industriale importante cu zone metropolitane extinse. Ca recomandare, localitățile solicitante ar trebui să aibă (în funcție de dimensiunea țării) de la 15.000 până la 250.000 de locuitori.

Etapa principală a Iniţiativei:

 1. Ofertă deschisă: identificarea a șase orașe sau regiuni mici sau mijlocii, cu potențial cultural și creativ, pentru a testa Iniţiativa în țările lor;

 2. Elaborarea metodologiei: elaborarea unei metodologii de evaluare cu context local;

 3. Întocmirea a șase rapoarte detaliate: în colaborare cu principalele părţi interesate locale, cartografierea resurselor locale de cultură și creativitate și propunerea unui plan de acțiuni pentru a dezvolta potențialul cultural și creativ în zonă;

 4. Crearea unei rețele pe termen lung de oraşe și regiuni creative: valoare adăugată prin schimb de bune practici și cunoștințe, schimburi de specialişti și inițierea unor proiecte comune în cadrul regiunii și cu alte orașe și regiuni creative din Uniunea Europeană.

Calendar:

 • Ofertă deschisă pentru orașe/regiuni pilot: Noiembrie 2016 - ianuarie 2017

 • Exerciţii de cartografiere în cele șase ţări: Martie - iunie 2017

 • Rezultate și planuri de acțiuni prezentate în septembrie 2017

Modalitatea de înscriere:

Pentru a vă exprima interesul, în numele orașului sau regiunii dvs., de a deveni locație pilot a Iniţiativei, vă rugăm să trimiteți o scrisoare de interes semnată de un reprezentant al autorităţilor locale, care include:

 1. motivul clar pentru care orașul/regiunea dorește să se alăture Iniţiativei (cel mult o pagină);

 2. o prezentare generală a situației curente în ceea ce privește organizațiile, spațiile și activitățile culturale și creative din oraș/regiune (cel mult 2 pagini);

 3. descrierea modului în care părţile interesate locale vor fi implicate în proces (maxim o pagină, cu numele potențialelor organizații, instituţii sau experți);

 4. solicitanții pot adăuga link-uri către pagini web, sau materiale vizuale (filme, imagini) pentru a prezenta exemple de proiecte, inițiative culturale și creative și transformări urbane.

Scrisoarea de interes poate fi în limba locală (ca alternativă, în engleză sau rusă). Vă rugăm să indicați persoana de contact, numărul de telefon şi adresa de e-mail a acesteia pentru coordonare ulterioară.

Vă rugăm să trimiteți scrisoarea de interes la (date de contact ale coordonatorului de ţară)

Termen:

Termenul pentru exprimarea interesului de a participa este 31 ianuarie 2017.

Comisia și criteriile de selecție:

Oraşele și regiunile pilot vor fi selectate de o comisie formată din Expertul Iniţiativei, Coordonatorul de țară pentru Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic și un reprezentant al Ministerului Culturii. Deciziile vor fi anunțate până la sfârșitul lui februarie 2017.

Selecția se va baza pe următoarele aspecte:

 • Motivaţia orașului/regiunii solicitantului de a participa la Iniţiativă;

 • Înțelegerea modului în care accentul pe cultură și creativitate poate genera valoare adăugată pentru dezvoltarea socio-economică a orașului/regiunii;

 • Nivelul de implicare al principalelor părţi interesate din sectorul public și cel privat.

Mai multe informaţii și întrebări:

În cazul în care aveți întrebări privind Iniţiativa oraşe și regiuni creative, vă rugăm să contactați date ale coordonatorului de ţară moldova@culturepartnership.eu 

Mai multe informaţii despre Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic: www.culturepartnership.eu/en

Other interesting stories: