Monica Babuc: "Domeniul culturii nu este numai cel care cerșește bani de la buget"

Ministrul Culturii consideră că domeniul culturii poate și trebuie să se autofinanțeze și chiar să producă venituri, păstrând capacitatea de produs spiritual și social.

„Cultura 2020”

Pornind de la situația actuală pe domeniu, este necesar atât un cadru de reglementare, cât și un program național de susținere financiară a domeniului din partea autorităților. Ministerul Culturii a elaborat și aprobat la începutul anului 2014 Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, primul document în domeniu ce determină o dezvoltare de lungă durată.

Unul din cele patru obiective ale Strategiei vizează creșterea ponderii economice a sectorului cultural și a industriilor creative. De asemenea, se prevede lansarea unui Program de finanțare a afacerilor culturale, destinat persoanelor care doresc să lanseze și să dezvolte o afacere în domeniul industriilor culturale. Scopul acestei măsuri va prevedea promovarea start-up-urilor inovative din domeniul industriilor culturale și facilitarea dezvoltării IMM-urilor. Și desigur, este inevitabilă consolidarea comunicării Ministerului Culturii cu actorii culturali pentru implicarea acestora în consultarea la elaborarea documentelor de politici publice.

O altă măsură necesară este participarea la Programele UE destinate sectoarelor culturale și creative și antrenarea plenară la îmbunătățirea calității produsului cultural oferit cetățenilor. Acest parteneriat va fortifica dezvoltarea sustenabilă a domeniului culturii la noi în țară.

Așteptări de la Programul Cultură și Creativitate UE–Parteneriatul Estic

Având în vedere gradul scăzut de pregătire profesională a cadrelor din domeniul culturii, este necesară crearea unui cadru instituțional pentru formarea și dezvoltarea profesională a specialiștilor din acest domeniu. În acest sens, în proces de lucru se află crearea unei structuri instituționale care ar avea drept scop organizarea formării profesionale, mai ales în domenii precum este managementul sau marketingul cultural și managementul proiectelor. Considerăm că Programul Parteneriatului Estic ar putea oferi posibilitatea organizării și desfășurării unui șir de module de formare, care ar include și schimbul de bune practici europene.

Este necesară realizarea unor studii, atât cantitative, cât și calitative în domeniul culturii. Până la etapa actuală nu a fost elaborat în Republica Moldova un studiu reprezentativ privind consumul cultural sau piața culturală. Acest studiu ar fi necesar pentru elaborarea politicilor în domeniu, ar oferi soluții privind eficientizarea pe domenii a managementului cultural.

Este necesară reformarea instituțiilor publice și promovarea managementului de performanță în instituţiile de cultură. Pentru implementarea acestui obiectiv este necesar realizarea unei cercetări privind situația actuală a instituțiilor publice de cultură. Lipsa unui mecanism eficient de management al instituţiilor culturale împovărează bugetul statului și minimalizează posibilitatea acestora de a promova servicii culturale calitative.

De asemenea, mizăm pe sprijinul acordat pentru dezvoltarea capacităților personalului Biroului Europa Creativă în Republica Moldova.

Toate aceste priorități/necesități considerăm că pot fi realizate prin schimb de experiență, diseminare de bune practici și consolidarea eforturilor comune, a tuturor țărilor membre ale Parteneriatului, dar și cu sprijinul Uniunii Europene, astfel încât și domeniul cultură din Republica Moldova să devină unul competitiv, care să suscite interesul larg al publicului, dar și al forțelor guvernamentale.

Cu siguranță, Programul reprezintă în primul rând o platformă de comunicare între actorii culturali din regiune. Programul în sine este o oportunitate de dialog între profesioniști, adepți ai diverselor tendințe și curente din diferite țări și stabilirea unor conexiuni culturale. Totodată, Programul vine să schimbe percepția conceptului de industrii creative.

Sperăm că Programul va contribui la stimularea creșterii capacității economice a sectorului prin dezvoltarea industriilor culturale și creative. De asemenea, Programul în sine va accelera dezvoltarea, instruirea şi valorificarea patrimoniului în baza realităţilor concludente și va încuraja conectarea culturii din ţările Parteneriatului Estic, a liderilor culturali şi organizaţiilor la „spaţiul cultural European”.

Cultura și rolul ei în societate

Poți crea tehnici și tehnologii noi, tot mai performante și mai performante, poți obține succese remarcabile în afaceri și crea tehnici și tehnologii noi de câștigare a banilor, dar dacă nu te îngrijești de spiritul tău și de cultura ta, un popor riscă să rămână anonim, pentru că cultura este cartea de vizită a unui popor. Cultura este unicul produs care, odată asimilat, crește și se înmulțește.

Domeniul culturii nu este numai cel care cerșește bani de la buget. El poate și trebuie să se autofinanțeze și chiar să producă venituri pentru buget, aceasta păstrând capacitatea culturii de produs spiritual și social.

Sigur că materialul primează. Pentru că pâinea de pe masă și căldura din casă contează foarte mult. Pentru aceea ca să poți să ai căldura din suflet, trebuie să ai inclusiv întâi condițiile. Acum, să mă înțelegeți corect: nu vreau să par idealistă și știu că lumea se supără foarte mult când vorbim de spiritualitate și nu amintim că, da, există probleme. Dar eu sunt absolut sigură că spiritualul își face tot mai mult și mai încrezător loc în viața noastră.

Proiecte de succes din Republica Moldova pe care merită să le cunoască şi alții

Unul din proiectele reușite este lansarea programului național de renovare a bibliotecilor publice din Republica Moldova - Programul Novateca - care vizează modernizarea și completarea cu toate cele necesare în vederea activității moderne și contemporane a bibliotecilor și bibliotecarilor de la noi. Bibliotecile sunt centre culturale, educaționale, sociale care prestează servicii extrem de necesare populației. În ultimii 3 ani, cu sprijinul Programului Novateca, finanțat de către Fundația Bill și Melinda Gates, în cooperare cu USAID, bibliotecile publice din Republica Moldova au început să se transforme în centre comunitare vibrante, oferind acces gratuit la rețeaua Internet și la o varietate de noi servicii care vizează necesitățile comunităților. Astfel, bibliotecile au început să ofere servicii în sfera culturii, sănătății, protecției sociale, cunoașterii mediului internațional, dezvoltării tineretului, educației, etc, având un impact major asupra comunităților.

Un alt proiect reușit inițiat de Ministerul Culturii ține de promovarea costumului nostru popular. Cele mai recente evenimente organizate de Ministerul Culturii, precum Festivalul Iei, Parada Portului Popular, Parada Portului Popular de Iarnă, dar și inițiativele parvenite din partea societății civile, mass-media şi instituţiilor statului de a purta costumul la sărbătorile naţionale, au constituit evenimente cu un impact major pentru societate. Ca rezultat, procesul de reabilitare a portului tradiţional a culminat cu onorarea costumului tradițional în cadrul manifestărilor naționale organizate cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova din anii 2013-2015. Recent, la inițiativa Ministerului Culturii, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o hotărâre conform căreia în fiecare a patra duminică a lunii iunie va fi sărbătorită Ziua Portului Popular, care are ca scop promovarea valorilor autentice de patrimoniu cultural imaterial, comportate de costumul tradițional.

Strategia de Dezvoltare a Culturii „Cultura 2020” stipulează unul din principalele obiective de activitate – protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al țării, care trebuie să devină parte integrantă a politicilor de dezvoltare durabilă generală a țării. Astfel, a fost restaurată Cetatea Soroca, conacul Manuc-Bei și alte monumente importante pentru Republica Moldova. 

De asemenea, festivalurile internaţionale organizate în Republica Moldova, precum Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, Festivalul Internațional al Vedetelor de Operă și Balet „Invită Maria Bieșu”, Festivalul de film documentar „Cronograf”, Festivalului Internațional al Artelor Scenice „Bienala Teatrului Eugene Ionesco” sunt evenimente care adună talente din diferite țări și au devenit deja o carte de vizită a țării noastre peste hotare.

Other interesting stories: