Artele spectacolului în Republica Moldova: provocări și reforme

Curatorul și criticul Iulia Popovici a realizat o analiză aprofundată a problemelor și a posibilităţilor artelor spectacolului în Republica Moldova: instituţii de teatru, trupe de dans, săli de operă și filarmonici. Analiza a fost posibilă cu sprijinul Programului de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic. Din „Raportul privind dezvoltarea sectorului artelor spectacolului” am selectat principalele propuneri ale expertului cu privire la reformele de bază care sunt necesare pentru teatrele din Republica Moldova.

Finanţarea. Este necesară reexaminarea sistemului de finanţare, organizare și management al teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice.

În prezent, sistemul moldovenesc de acordare a subvențiilor și a sprijinului financiar pentru sectorul artelor spectacolului este foarte ineficient, iar o creştere a bugetului și a alocațiilor bugetare la nivelul autorităților locale nu este o soluție imediată. Este necesară o analiză aprofundată a relației cu publicul și o abordare cuprinzătoare a nevoilor de finanțare. În cadrul reformei, trebuie luat în considerare un sistem de alocare a subvențiilor bazat pe nevoi concrete, un sistem de remunerare a performanței artiștilor, precum și un sistem de formare continuă pentru ei.  

Descentralizarea. Centralizarea actuală a aproape tuturor instituțiilor din sectorul artelor spectacolului în Chișinău și sub autoritatea Ministerului Culturii este ineficientă și constituie unul dintre factorii care determină procentul foarte scăzut de participare a publicului. Un model mai fezabil ar fi o administrație dublă, unde instituțiile publice să fie subordonate atât Ministerului Culturii, cât și autorităților locale.

Starea infrastructurii este precară, iar folosirea spațiilor nu este adecvată practicilor contemporane. Mai mult decât atât, în Republica Moldova lipsesc spaţii artistice multi-funcţionale. Este nevoie de un program pe termen lung de modernizare a clădirilor instituţiilor de spectacol și de deschidere de noi spații culturale.

Turneele. Experta recomandă elaborarea unui program naţional care să permită o schemă de organizare a turneelor în zonele urbane și rurale mici. Programul trebuie orientat spre obiective educaționale și de dezvoltare de public.

Educaţia. Este necesar un program naţional pentru educaţia culturală și arta în educaţie, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și autorităţile locale. Educația culturală trebuie să înceapă de la o vârstă timpurie. De asemenea, experta propune crearea de parteneriate între grădinițe/școli și teatrele pentru copii.

În plus, este necesară revizuirea sistemului de studii universitare în conformitate cu cerințele pieței forței de muncă. Statul trebuie să se orienteze spre crearea unor condiții de formare mai competitive: parteneriate, schimburi, o politică coerentă pentru profesorii invitați.

Domeniul social. Potrivit informaţiilor din raport, colaborarea cu diferite instituţii va permite punerea în aplicare a unei abordări interdisciplinare a artelor spectacolului. Teatrul poate deveni un instrument în domeniul social: în combaterea discriminării, a violenţei în familie, a traficului de fiinţe umane etc. Autorităţile trebuie să folosească potenţialul artelor spectacolului în soluţionarea problemelor sociale.

Cooperarea internaţională. Susţinerea mobilităţii și a participării la proiecte comunitare. Republica Moldova ar trebui să depună eforturi pentru a-și promova în mod consistent cultura la nivel internaţional, să profite de posibilităţile disponibile prin diferite programe europene și să coreleze experiența necesară și sprijinul financiar pentru a avea acces la scena internațională.

Report (RO)

Report (EN) 

Other interesting stories: