Şase paşi pentru profesionalizarea managementului cultural din Republica Moldova

Sinteză de politici pentru Programul de Cultură și Creativitate al UE-Parteneriatul Estic.

Managementul cultural a fost identificat drept unul dintre elementele cheie în dezvoltarea sectoarelor culturale şi creative, şi respectiv a economiei mondiale. Cu toate acestea, mulţi operatori culturali din Republica Moldova, şi în special cei din sectorul public, ignoră importanţa managementului în domeniul artelor.

Provocările cheie sunt:

1. La nivel guvernamental

Reforma legislativă

Procesul nominalizărilor publice

2. La nivel de sectoare culturale

Lipsa competitivităţii

Trainingurile pentru dezvoltarea competenţelor profesionale

Competenţele lingvistice

Competenţele de management financiar

Competenţele digitale

Competenţele de leadership cultural

Chiar dacă există carenţe pentru aceste competenţe şi în instituţiile naţionale şi regionale, managerii culturali locali din casele de cultură se confruntă cu cele mai mari provocări. Ei au acces la mai puţine finanţări, audienţe mai mici, dar şi acces inferior la networking profesional şi oportunităţi de profesionalizare.  

Acest policy brief recomandă profesionalizarea managerilor culturali şi introducerea unor politici culturale inovative care să catalizeze dezvoltarea sectorului creativ.  

Astfel, principalele priorităţi sectoriale sunt: 

  1. Crearea unei instituţii responsabile de profesionalizarea continuă a operatorilor culturali, pe baza modelelor europene similare;

  2. Stimularea schimburilor academice şi profesionale pentru managerii culturali;  

  3. Adoptarea unei legi a managementului cultural şi implementarea sistemului managementului bazat pe performanţe în instituţiile publice de cultură;

  4. Crearea unui sistem mai democratic de alegere a directorilor instituţiilor publice de cultură şi a unui sistem eficient de monitorizare a activităţii acestora bazat pe indicatori de performanţă;

  5. Îmbunătăţirea procentajului managerilor culturali care vorbesc limba engleză şi încurajarea utilizării noilor tehnologii în artă;

  6. Prioritizarea reabilitării centelor culturale rurale pentru a menţine infrastructura culturală existentă.

Policy Brief (EN)

Policy Brief (RO)

Other interesting stories: