ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ (Քրիստինա Ֆարինյա)

Զեկույցը մշակվել է ԵՄ Արևելյան գործընկերության «Մշակույթ և ստեղծարարություն» ծրագրի աջակցությամբ

Արդեն ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ մշակութային և ստեղծարար ճյուղերը (ՄՍՃ-ները) ԵՄ-ի կողմից ճանաչվել ու ներառվել են նրա քաղաքականության փաստաթղթերում ու ծրագրերում: Սույն զեկույցում ներկայացված է մշակութային ու ստեղծարար ճյուղերի ընդհանուր պատկերը ԵՄ-ի Արևելյան գործընկերության վեց երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում, սակայն ամենակարևորն այն է, որ այստեղ ներկայացված է կոնկրետ երկրի համար տեղայնացված՝ Հայաստանում ՄՍՃ-ների հետ կապված մարտահրավերների ու նպատակային առաջարկությունների վերաբերյալ ամփոփ նկարագրություն:

Report (EN)

Report (AM)

Other interesting stories: