«Մեկ տոկոս ներշնչանք և իննսունինը տոկոս քրտնաջան աշխատանք»

2016 թ․ հունվարի 23-ին Հայաստանում մշակույթի և ստեղծարարության ոլորտներում ներգրավված ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում սըր Ջոն Թյուսայի արտահայտած դրույթները

1. Արվեստը և մշակույթը պետք է լիարժեքորեն ներկայացվեն ԶԼՄ-ներում

Արվեստի և մշակույթի ոլորտներում առավել արդիական խնդիրների ու իրադարձությունների՝ զանգվածային լրատվամիջոցներում պատշաճ ներկայացման դեպքում է միայն կարելի ակնկալել, որ երկրում և հասարակության մեջ իրավիճակը կբարելավվի։

2. Մշակույթի ոլորտի օրախնդրային հարցերը պետք է ԶԼՄ-ների և նրանց ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում լինեն

Եթե զանգվածային լրատվամիջոցները ի վիճակի չեն արտացոլել և բարձրացնել արվեստի ու մշակույթի ոլորտների հրատապ հարցեր, ապա նրանք, ըստ էության, չեն կատարում իրենց հիմնական առաքելությունը, որը կարելի է կարճ բնութագրել որպես հասարակության համակողմանի զարգացմանը հանգեցնող գաղափարների մշակում:

3. Տնտեսության ստեղծարար ոլորտը իրական տնտեսության կարևոր բաղադրիչն է

Տնտեսության՝ այսպես կոչված ստեղծարար ոլորտում իրականացված հետազոտությունները, որ մեկնարկել են Մեծ Բրիտանիայում 1989 թ. և շարունակվել հետագա տարիներին, ապացուցել են, որ ստեղծարար ոլորտը տարիների ընթացքում դարձել է ժամանակակից տնտեսության կարևորագույն մասը՝ ստեղծելով մարդկային գործունեության ոլորտում նոր ուղղություններ և աշխատատեղեր։

4. Ստեղծարար կրթությունը ստեղծարար ոլորտի կայացման երաշխիքն է

Առանց դպրոցներում և համալսարաններում ստեղծարար կրթությանն առնչվող ծրագրերի մշակման ու իրականացման՝ ստեղծարար ոլորտի կայացումն անհնար է: Անհրաժեշտ են նոր գաղափարներ և ստեղծագործ մտածելու ունակություն՝ հասարակության ու տնտեսության պատշաճ զարգացման համար։

5. Տեղեկատվության տրամադրումը ԶԼՄ-ների աշխատանքի ընդամենը մի մասն է դրա հետ մեկտեղ նրանք պետք է վերլուծեն երկրի մշակութային կյանքին առնչվող իրադարձությունները և մշակեն առաջարկություններ ու քննադատական դիտողություններ՝ վիճակը բարելավելու համար

Որպես կանոն, զանգվածային լրատվամիջոցները տալիս են երկրի մշակութային կյանքի իրադարձությունների պարզ նկարագրություն՝ առանց ուժեղ և թույլ կողմերի քննադատական իմաստավորման: Սակայն մասնագիտական քննադատությունը և վերլուծությունը միայն կարող են ներկայացվող նյութերը օգտակար դարձնել և նպաստել հասարակության, հատկապես երիտասարդության, ճաշակի զարգացմանը:

6. ԶԼՄ-ները պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն արվեստի և մշակույթի խնդիրներին

Լրագրողները պետք է ձգտեն մշակույթի և արվեստի ոլորտների նոր թեմաներ ու երևույթներ լուսաբանել։ Ոչ ստանդարտ մոտեցումը և նյութերի օրիգինալ ներկայացումը խրախուսվում են ինչպես հասարակության, այնպես էլ ԶԼՄ-ների ղեկավարության կողմից:

7. ԶԼՄ-ները պետք է կշռադատված կերպով լուսաբանեն մշակույթի և արվեստի ոլորտների բոլոր հնարավոր ուղղությունները

Արվեստի բնագավառի տարբեր ուղղությունների և ժանրերի լուսաբանումը չի նշանակում դրանց անվերապահ ընդունում: Տարբեր ճաշակների և մեկնաբանությունների նկատմամբ հանդուրժողականությունը չի նշանակում ամենաթողության ու անկարգության քարոզում։ Հասարակության մեջ պետք է բավականաչափ տեղ լինի բոլոր տեսակի ճաշակների և ոչ ստանդարտ երևույթների համար։ Լավ լրագրողը նա է, ով առաջինը կարող է տարբերակել բացառիկ արվեստագետին և արտասովոր տաղանդը։

8. Ի՞նչն է ավելի կարևոր՝ ստեղծարարությու՞նը, թե՞ ամենօրյա ծանր աշխատանքը

Երբ աշխատանքային օրվա վերջում մարդն ասում է «Շատ լավ աշխատեցի ու մի գեղեցիկ բան ստեղծեցի», իսկ հաջորդ առավոտյան աղբամանը չի նետում երեկվա աշխատանքի արգասիքը, նշանակում է՝ նա ստեղծարարության լուրջ խնդիր ունի։ Մարդը պետք է շատ աշխատի և չապավինի միայն իր տաղանդի ու ստեղծարարության վրա։ Ինչպես արտահայտվեց սըր Ջոն Թյուսան երևանյան սեմինարին, «Մեկ տոկոս ներշնչանք և իննսունինը տոկոս քրտնաջան աշխատանք» սկզբունքն է հանդիսանում ցանկացած ոլորտում (այդ թվում նաև լրագրության) իսկական հաջողության երաշխիքը։

9. Լրագրությունը հանդիսանու՞մ է ստեղծարար ոլորտի բաղադրիչ

Ավելի շատ ոչ, քան այո։ Սակայն զանգվածային լրատվամիջոցների արդյունավետ աշխատանքը կարող է խիստ դրական ազդեցություն ունենալ ստեղծարար ոլորտի զարգացման վրա։ Ստեղծարար ոլորտի առանձին երևույթների, ձեռքբերումների և հաջողությունների ճիշտ լուսաբանումը կարող է զգալիորեն բարձրացնել ստեղծարար ոլորտի վարկանիշը, ինչպես նաև հանրային ու տնտեսական կյանքում դրա առանձին դրսևորումների նշանակությունը։

10. Հասարակ մարդկանց գիտակցությունը և ճաշակն ավելի բարձր են, քան քաղաքական գործիչներինը

Դժբախտաբար, քաղաքական գործիչների և պետական պաշտոնյաների ճաշակներն ու զարգացման մակարդակը ոչ միշտ են համապատասխանում միջին վիճակագրական քաղաքացիների մակարդակին։ Հասարակ մարդկանց ճաշակն ավելի լավ է, իսկ գիտելիքները՝ ավելի շատ։ Հենց սա է խնդիր հանդիսանում, որ շատ երկրներում կառավարությունները մշակույթի և արվեստի ոլորտներում ընդունում են սխալ որոշումներ։

 

* Հանդիպումը տեղի է ունեցել 2016 թ հունվարի 23-ին Աշտարակում Եվրոպական Միության Արևելյան գործընկերության Մշակույթի և ստեղծարարության ծրագրի շրջանակներում։  

Other interesting stories: