Մշակույթի զարգացման ցուցիչների մեթոդաբանությունը մշակվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից եվ կիրառության մեջ ներառվել 2009-ից:

Սա մի գործիք է, որ հնարավորություն է տալիս գնահատել պետության զարգացման գործում մշակույթի դերը:
Այն հնարավորություն է տալիս փաստերի և թվերի օգնությամբ ներկայացնել, թե ինչպես է մշակույթն ազդում կամ աջակցում զարգացման գործընթացներին: Մշակույթի ազդեցության ներկայացումը հնարավորություն է տալիս այն ներառել պետության զարգացման ռազմավարությունում: Ուսումնասիրությունը կատարվում է յոթ բնագավառում`տնտեսություն, կրթություն, կառավարում, սոցիլական մասնակցություն, գենդերային հավասարություն, հաղորդակցություն և ժառանգություն: 

Մշակույթի զարգացման ցուցիչների (ՄԶՑազգային զեկույցը մշակում է Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգը` ՀՀ մշակույթի նախարարության միջնորդությամբ և ՀՀ ազգային վիճկագրական ծառայության հետ համատեղ Եվրոպական միության՝ Արևելյան գործընկերության «Մշակույթ և ստեղծարարություն» ծրագրի շրջանակում: Զեկույցի նախնական տարբերակն ամփոփելու նպատակով հրավիրում ենք մշակութային փորձագետներին, կազմակերպություններին և որոշում կայացնողնեին ուղարկել մեկնաբանություննեը և ակնարկները մինչև 2017 թ. փետրվարի 28-ը  armenia@culturepartnership.eu էլհասցեով:
 
Other interesting stories: