კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება საქართველოში (კრისტინა ფარინა)

ანგარიში შესრულდა ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის „კულტურა და კრეატიულობა“ დახმარებით.

კულტურულ და შემოქმედებით ინდუსტრიებს (CCIs) უკვე ათ წელზე მეტია, აღიარებს ევროკავშირი და მათ ადგილს უჩენს თავის პოლიტიკის დოკუმენტებსა და პროგრამებში. ეს ანგარიში იძლევა კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორის ზოგად მიმოხილვას ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნისთვის, რომლებიცაა: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა; მაგრამ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ის იძლევა ქვეყნისთვის სპეციფიკურ გამოწვევათა მიმოხილვას და მორგებულ რეკომენდაციებს საქართველოს კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის.

REPORT (EN)

REPORT (GE)

Other interesting stories: