ძირითადი რესურსების კრებული არტ-მენეჯერებისათვის. საქართველო.

კულტურის სფეროში მუშაობისთვის საჭიროა არა მარტოკრეატიულობა, არამედ შესაბამისი ხელსაწყოების კრებულიც. სწორედამიტომ ჩვენ მოგიმზადეთ სასარგებლო რესურსების კრებული, რომელიც გამოგადგებათ ყოველდღიური ამოცანების გადაჭრაში დაპირად განვითარებაში.

POLICY BRIEFS 

How to develop an analytic brief

Https://www.culturepartnership.eu/article/how-to-develop-a-policy-brief

BOOKS TRANSLATIONS 

Learn about the 30 best renovation practices in the languages of Eastern Partnership:

Https://www.culturepartnership.eu/en/article/learn-best-rennovation-projects

Https://www.culturepartnership.eu/ge/article/learn-best-rennovation-projects 

A guide to the business of creativity: David Parrish’s book is published in Georgian:

https://www.culturepartnership.eu/en/article/a-guide-to-the-business-of-creativity-in-geo

Https://www.culturepartnership.eu/ge/article/a-guide-to-the-business-of-creativity-in-geo

RESEARCH - UNESCO Culture for Development Indicators in Georgia

Https://www.culturepartnership.eu/en/article/cdis-georgia

CREATIVE INDUSTRIES REPORTS - Developing cultural and creative industries in Georgia

https://www.culturepartnership.eu/en/article/creative-industries-study-for-georgia

https://www.culturepartnership.eu/ge/article/creative-industries-study-for-georgia

SUB-SECTOR REPORTS - Developing performing arts sector in Georgia

https://www.culturepartnership.eu/en/article/sub-sector-report-geo

https://www.culturepartnership.eu/ge/article/sub-sector-report-geo

CREATIVE TOWNS AND REGIONS INITIATIVE

ინიციატივა „შემოქმედებითი ქალაქები და რეგიონები“: ანგარიში მცხეთა-მთიანეთზე (ზვიად მჭედლიშვილი)

https://www.culturepartnership.eu/ge/article/report-mtskheta

MAKING THE MOST OF CULTURAL AND CREATIVE RESOURCES (BY LIA GHILARDI)

https://www.culturepartnership.eu/en/article/creative-towns-handbook-ge

https://www.culturepartnership.eu/ge/article/creative-towns-handbook-ge

HOW MANY EAP ORGANISATIONS ARE MEMBERS OF EUROPEAN NETWORKS – RESEARCH RESULTS (2017)

Https://www.culturepartnership.eu/en/article/eap-organisations-membership

Https://www.culturepartnership.eu/article/eap-organisations-membership

MEET THE FIRST RESEARCH OF THE EAP CULTURAL OBSERVATORY

Https://www.culturepartnership.eu/en/article/first-research-of-the-eap-cultural-observatory

Https://www.culturepartnership.eu/article/first-research-of-the-eap-cultural-observatory

CREATIVE EUROPE GUIDELINES 

https://www.culturepartnership.eu/publishing/creative-europe

https://www.culturepartnership.eu/en/publishing/creative-europe

 

https://www.culturepartnership.eu/ge/publishing/creative-europe

 

ALL PROGRAMME PUBLICATIONS IN ONE PLACE

https://www.culturepartnership.eu/en/article/publications 

Other interesting stories: