ევროპელმა ექსპერტებმა კრეატიული საქართველოს განვითარების მთავარი ეტაპები განსაზღვრეს

მასშტაბურ ფორუმზე „კრეატიული საქართველო“, რომელიც 8-9 დეკემბერს ჩატარდა თბილისში, ევროპული კულტურის წამყვანმა ექსპერტებმა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დელეგაციებმა მოიყარეს თავი. ფორუმის მონაწილეებმა ევროპის კულტურული ინიციატივების მაგალითზე იმსჯელეს, თუ როგორ შეიძლება, რომ კულტურულმა და კრეატიულმა ინდუსტრიებმა ხარისხობრივი გავლენა მოახდინოს საქართველოსა და რეგიონის სხვა ქვეყნების ინოვაციებსა და განვითარებაზე.  

სამი ნაბიჯი კრეატიული ინდუსტრიის განვითარების გზაზე

რატომაა ესოდენ მნიშვნელოვანი კრეატიული ინდუსტრიები?

ფორუმ „კრეატიული საქართველოს“ 10 მთავარი თეზისი

კრეატიული პროექტების ხუთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი ფორუმ „კრეატიული საქართველოდან

ფოტოები

Other interesting stories: