იუნესკოს კულტურისა და განვითარების ინდიკატორთა

იუნესკოს კულტურისა და განვითარების ინდიკატორთა კრებულისგამოყენება ქვეყნებს აძლევს შესაძლებლობას, დაადგინონ საბაზისოინდიკატორების კომპლექტი, რომელიც მონიშნავს კულტურის ადგილსეკონომიკასა და საზოგადოებაში და მისცემს მათ ათვლის ნიშნულს, საიდანაც უნდა დაიწყოს მსჯელობა და პოლიტიკის შემუშავება.
მონაცემები ეყრდნობა ამჟამად ხელმისაწვდომ საჯარო ინფორმაციას. ჩვენ ვიწვევთ ადგილობრივ კულტურის პროფესიონალებს, ორგანიზაციებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაზე, სანამ მას დასრულებული სახე მიეცემოდეს.
 
ანალიზის მხარდამჭერი იყო ევროკავშირი-აღმოსავლეთპარტნიორობის პროგრამა კულტურა და კრეატიულობა, კავკასიის კულტურული პროგრამების საერტაშორისო ბიუროსთან ერთად. 
გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი შენიშვნები 10 მარტამდე, მისამართზე: cdisgeorgia@gmail.com  ასლი Georgia@culturepartnership.eu
 
იუნესკო

კულტურის ინდიკატორები განვითარებისთვის (CDIS)

DOC

Other interesting stories: