content
Cursul 5. Evaluarea campaniei de advocacy
În afară de stabilirea obiectivelor activităţii de advocacy, este important să decideți, de la bun început, ce rezultate doriţi să obţineţi, fiindcă:
 • Orientarea spre rezultate reduce riscul de a vă concentra prea mult pe activităţi, adică obiectivele pot uneori fi o listă a „lucrurilor pe care doriţi să le faceţi.“ Fiindcă în cazul unei astfel de abordări, procesul de monitorizare și evaluare va consta doar din verificarea „dacă am înfăptuit ceea ce intenţionam“.

 • Dacă vă veți concentra pe rezultate, cel mai probabil veţi acorda atenţie impactului activităţilor, şi nu doar asupra activităţilor în sine.

Este util de comparat rezultatele reale cu cele planificate - schimbările nu pot fi întotdeauna prevăzute.

Deoarece este greu de realizat o schimbare majoră, trebuie să identificaţi realizări importante pe termen mai scurt.

Factorii pentru măsurarea rezultatelor sunt:

 • Realizările în materie de politici: Modificări specifice în politici, practici sau/şi reforme instituţionale

 • Realizări în implementare: măsura în care politicile menţionate sunt implementate şi cum acestea s-au modificat şi ce impact (sau lipsa impactului) au avut modificările asupra oamenilor şi comunităţilor

 • Realizări politice şi democratice: recunoaşterea grupurilor civile ca actori legitimi, îmbunătăţirea accesului la guvern şi alte instituții

 • Realizările societății civile: îmbunătăţirea cooperării dintre grupurile civile;

 • Realizări de parteneriat: advocacy duce la formarea reţelelor regionale şi internaționale, care pot aborda instituţiile internaționale în mod eficient;

 • Realizări organizaţionale: îmbunătățirea profilului, respect în calitate de sursă credibilă de informaţii, finanțare sporită, etc.

Acum, înarmaţi cu cunoştinţe despre planificarea, implementarea şi evaluarea campaniilor de advocacy, instrumentele şi tehnicile discutate în cadrul acestui curs, să recapitulăm şi să întocmim o foaie de parcurs completă a campaniei de advocacy.

Să presupunem că avem un proiect de advocacy cu durata de 2 ani, scopul final al căruia constă în elaborarea și adoptarea standardelor naționale pentru educaţia în domeniul artelor în învăţământul public primar şi secundar.

În primele 6 luni ale proiectului:

 • Se va evalua problema, inclusiv se va determina cauza de bază, problema şi viziunea, care vor contribui la formularea scopurilor şi obiectivelor activităţii de advocacy. În baza scopurilor stabilite - poate fi elaborat planul de acţiuni şi pot fi construite parteneriatele necesare

În următoarele 6 luni:

 • Se va stabili dialogul cu factorii de decizie şi alte părţi interesate, se vor construi relaţii cu ei, se va lucra cu mass-media, se vor organiza seminare şi evenimente pentru informarea grupurilor-ţintă. Vom face ca problema să devină parte a discuțiilor publice şi vom continua activităţile şi campaniile de informare pentru a scoate în lumină problema. Apoi vom începe activitățile de lobbying în rândul principalelor persoane cu influenţă şi factori de decizie. Ținem să menționăm că activităţile de lobbying sunt amânate până când problema devine actuală pentru dezbatere publică, iar factorii de decizie politică au mai multe motive de a o aborda.

În lunile 13-18:

 • Se va continua activitatea de lobby - vom convoca un seminar cu părţile interesate şi vom aştepta ca factorii de decizie să recunoască importanţa cauzei noastre - apoi vom elabora un proiect de standard educaţional, pe care-l vom prezenta Ministerului Educaţiei pentru examinare.

În lunile 19-24 preconizăm ca:

 • Noul Standard Educaţional să fie aprobat de Minister şi să fie în vigoare pentru a schimba spre bine viaţa oamenilor

Aici se sfârşeşte cursul nostru de advocacy. Sper că aţi învăţat concepte noi, aţi obținut instrumente noi şi aţi primit sfaturi utile. Şi mai important, sper că acest curs va oferit o nouă perspectivă asupra puterii activităţii de advocacy. Drept rezumat, iată cele mai importante 4 idei din acest curs: (1)advocacy nu presupune doar influenţarea politicii publice, ci mai întâi de toate, influenţarea opiniei publice, (2) problema pe care o selectăm în calitate de scop al activităţii de advocacy trebuie să fie proporţională cu cunoştinţele, capacităţile şi experienţa de care dispunem. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că problema cu care ne confruntăm poate fi rezolvată folosind resursele pe care le vom putea mobiliza; (3) este important de identificat actorii care pot influenţa iniţiativa sau soluţia, precum şi modul cel mai eficient de a-i aborda prin cartografierea puterilor; (4) trebuie să selectăm instrumentele de advocacy cu prudenţă şi să ne cunoaștem publicul-țintă pentru a putea comunica în mod adecvat, succint și la temă, într-un limbaj accesibil. Există o mulţime de cursuri în advocacy ce examinează detaliat acest puternic instrument de influenţare, şi vă recomand să citiţi, să învăţaţi şi să vă dezvoltaţi capacităţile de advocacy pentru a obține rezultate şi mai bune.

Vă mulţumim pentru participare la acest curs.

Spuneți prietenilor