content
Cursul 3. Factori de succes 
Ce ne poate ajuta în calea spre succes? Citește, citește și iar citește...

Nu doar GHIDURILE programului, dar și:

Europa 2020 – strategia europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare

Cereri de propuneri, ghiduri, povești de succes în platforma de diseminare

Utilizați cercetări, rapoarte, metodologii care sunt accesibile tuturor

Acestea vă vor ajuta să înțelegeți prioritățile UE.

Prin urmare, GÂNDIȚI ÎNTR-UN MOD EUROPEAN, gândiți și descrieți dimensiunea europeană și VALOAREA ADĂUGATĂ EUROPEANĂ, întrucât proiectele nu trebuie să acopere doar interesele naţionale.

Este foarte important să înţelegeți modul concret în care funcţionează programul: fondurile vin de la agenţia de la Bruxelles, concuraţi cu toate ţările participante; proiectele sunt evaluate la nivelul UE, astfel încât există bugetul naţional sau impact naţional asupra rezultatelor.

La fel, trebuie să propuneţi IDEI INTERESANTE ȘI INOVATOARE (inovator nu înseamnă neapărat că trebuie să inventaţi ceva cu totul nou, ar putea fi combinaţia perfectă doar a practicilor existente, astfel, de exemplu, combinația lor va fi una inovatoare).

Însă... Nu este vorba doar despre o idee măreaţă... Trebuie să vă întrebaţi „Corespunde ideea proiectului dvs. cu PRIORITĂŢILE PROGRAMULUI și componentele acestuia”? Dacă nu, doar ideea măreață nu vă va ajuta să reușiți.

Priorităţile proiectelor de cooperare sunt MOBILITATEA TRANSNATIONALĂ, EXTINDEREA CATEGORIILOR DE PUBLIC ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR.

Planificați cu mult timp înainte, dat fiind faptul că procesul de evaluare durează 6 luni, iar proiectele pot dura până la 4 ani.

Ce putem spune despre parteneri? Uneori, este mai bine să lucrați cu partenerii pe care îi cunoașteți și în care aveţi încredere, care sunt profesioniști și activi, și cu care aveți un parteneriat real. Dacă este posibil, puteți avea mai mulți parteneri decât este necesar.

De asemenea, încercați să asigurați UN ECHILIBRU GEOGRAFIC AL PARTENERILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR.

Activitățile de proiect, după cum am menționat deja, trebuie să corespundă cu obiectivele și sarcinile programului și proiectului, acestea trebuie să fie complexe, extinse, necesare și de valoare.

De asemenea, este foarte important să vă gândiți și să descrieţi IMPACTUL PE TERMEN LUNG AL PROIECTULUI. Ce se va întâmpla după ce proiectul se va încheia?

Nu scrieţi lucruri abstracte – încercaţi să prezentaţi fapte CONCRETE ȘI CLARE cât mai mult posibil. Trebuie să fiți conștienți de faptul că argumentele pe care experții nu le vor găsi în cererea dvs., nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Folosiți o abordare metodologică, urmați POLITICI ȘI MĂSURI BAZATE PE PROBE.

Partajați responsabilităţile și cheltuielile financiare cu partenerii. BUGETUL TREBUIE SĂ FIE ECHILIBRAT ȘI FĂRĂ PROFIT.

Căutați fonduri naționale și scheme de co-finanțare pentru a atrage fonduri suplimentare.

Analizaţi cu atenţie cheltuielile eligibile, relaţia dintre reglementările UE și cele naţionale.

Sau, ca să spunem direct – OFERIȚI, OBȚINEȚI SAU RENUNȚAȚI 

Vă rugăm să acordaţi atenţie materialelor online suplimentare, disponibile pentru acest curs. 

Spuneți prietenilor