content
Analiza internă
Acesta este un audit obiectiv al caracteristicilor întreprinderii dvs., care duce la identificarea punctelor forte și a punctelor slabe în raport cu concurenţii și în contextul diferitelor piețe.

O analiză SWOT clasică presupune evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe ale unei întreprinderi sau organizații, adică o ”analiză internă”.

Puncte forte și puncte slabe - sau caracteristici

Este important de evaluat punctele forte și punctele slabe ale întreprinderii dvs., punând accent în special pe punctele forte, în mod particular cele care le lipsesc concurenţilor. Aceste puncte forte relative reprezintă un element esențial al avantajului competitiv pe care îl aveți.

Valorificaţi-vă punctele forte

O altă abordare a acestei ”analize interne” a punctelor forte și a punctelor slabe este de a utiliza un termen mai neutru și de a identifica ”caracteristicile” dvs. și ale întreprinderii. După care, analizaţi în ce domenii creative, contexte de activitate sau cu ce clienți aceste caracteristici se transformă în puncte forte. Strategia de activitate se referă la valorificarea caracteristicilor dvs. pe piețe și în alte situații în care acestea devin puncte forte în raport cu concurența.

În loc să încercăm doar să punem pe hârtie toate punctele forte și punctele slabe, putem folosi lista de verificare PRIMEFACT de mai jos, care oferă o structură utilă pentru o analiză cuprinzătoare.

Pentru a ne cunoaște pe noi înșine, trebuie să ne evaluăm cât mai obiectiv situația actuală. Este bine să rugăm pe alții să ne ajute cu aceasta, deoarece ei pot privi lucrurile dintr-o perspectivă diferită.

Am elaborat această listă de verificare special pentru sectoarele creative și culturale și am folosit-o cu succes cu diverşi clienți, inclusiv întreprinderi creative și organizații culturale.

Lista de verificare PRIMEFACT

Personalul.

Care sunt punctele forte și punctele slabe ale personalului dvs.? Angajați, directori, membri, asociați, consilieri și alţi actori.

Reputația (sau marca comercială).

Ce reputație avem în rândul clienților-țintă? Care sunt punctele forte - sau punctele slabe - ale mărcii sau mărcilor noastre?

Proprietate intelectuală.

Ce proprietate intelectuală avem? Cum este protejată aceasta? Cât de ușor poate fi transformată în încasări?

Cercetarea pieţii/informații despre piață.

Ce informații avem despre segmentele de piață și tendințele pieței? Ce știm despre clienți și despre necesităţile lor concrete?

Etosul (sau valorile și cultura).

Care este etosul nostru, ce valori și ce cultură organizațională avem? Este acest etos acceptat de toate părţile interesate?

Finanțe sau mijloace băneşti.

Care este situația actuală a rentabilității, fluxului de numerar și activelor? Câți bani trebuie să investim, sau ne putem împrumuta?

Agilitatea (receptivitatea sau abilitatea de schimbare).

Suntem destul de agili pentru a valorifica noi oportunități? Sunt oamenii pregătiți pentru schimbare și dispuși să se schimbe? Sau suntem incapabili de schimbare?

Colaboratori (alianțe, parteneriate și rețele).

Care sunt punctele forte și punctele slabe ale asocierilor noastre cu alte întreprinderi sau organizații (inclusiv guvernul)?

Talente (competențe și abilităţi).

Care sunt competențele noastre de bază? Ce abilități avem la dispoziție și ce ne lipseşte? Suntem capabili să învăţăm noi abilități?

Fiți sinceri și în ceea ce privește punctele slabe. Dar reţineţi că nu toate punctele slabe trebuie remediate. Poate găsiți o nouă poziție de piață în care punctele slabe pe care le aveți nu sunt prea importante.

Important este să vă recunoașteți punctele forte și punctele slabe în raport cu concurenţii. Ați putea avea un anumit punct forte, dar dacă și concurenţii dvs. îl au, sau sunt mai buni, atunci acesta nu vă conferă un avantaj competitiv.

Spuneți prietenilor