content
Cursul 2. Cum ați putea identifica problemele, scopul, obiectivele generale și rezultatele proiectului?
În acest articol vom încerca să ne axăm asupra unor aspecte ce țin de scrierea propunerilor de proiect, în special asupra identificării problemelor, scopului, obiectivelor generale și a rezultatelor proiectului. Aceste elemente fundamentale și logica acestora este foarte importantă pentru crearea unei structuri corespunzătoare și pentru formularea clară a conținutului propunerii dvs. de proiect.

Aici ne vom axa pe câteva aspecte legate de scrierea propunerilor, şi anume definirea problemei, scopul proiectului, obiectivele generale şi rezultatele. Aceste informaţii de bază şi logica acestora au o importanţă primordială pentru structura şi textul formularului de înscriere.

Fiecare propunere începe cu descrierea unei probleme.

Astfel, vă recomand să începeţi cu analiza problemei.

Analiza problemei are impact direct asupra planificării proiectului şi influenţează puternic structura tuturor intervenţiilor posibile.

Fără a intra în amănunte, proiectul trebuie să ofere un răspuns şi soluţie la problema existentă, de exemplu:

 • Lipsa ofertelor artistice atractive pentru public

 • Posibilităţi educaţionale insuficiente pentru managerii din domeniul culturii

Așadar, haideţi să schiţăm câţiva paşi:

 1. Identificaţi principalele probleme existente însituaţia specifică

 2. Încercaţi să stabiliţi legătura cauză-efect:

 • Care este cauza problemei principale?

 • Care sunt efectele/consecinţele problemei principale?

Analiza problemei vă va ajuta mai apoi să definiţi scopul, obiectivele generale şi rezultatele proiectului.

Ce trebuie să faceţi?

 • Transformaţi situaţiile negative ale analizei problemei în soluţii, exprimate ca „realizări pozitive“.

Ce trebuie să reţinem despre definirea elementelor cruciale din formularul de înscriere?

Scopul proiectului oferă o soluţie specifică pentru problema identificată.

Scopul ar trebui formulat ca o schimbare a situaţiei existente: ce ne străduim să obţinem?

 • Să îmbunătăţim oferta artistică pentru public

 • Să creăm un nou program educaţional cuprinzător pentru managerii din domeniul culturii

De regula, schimbarea se obţine printr-un proces, iar pentru a-l descrie vom folosi anumite tipuri de verbe, de ex.: a îmbunătăţi, a consolida, a împuternici, a îmbogăţi, a dezvolta, a diminua, a minimiza sau a maximiza, etc.

 

Proiectul dvs. nu va realiza în mod exclusiv obiectivele generale.

Acestea au un impact mai mare, la care proiectul dvs. va contribui, însă nu va putea să le realizeze pe deplin.

Aşadar, la descrierea obiectivelor generale se prezintă situaţia dorită, pe care o vom realiza cu ajutorul proiectului.

 • Prezenţa semnificativă şi implicare a activă a publicului în activităţile artistice

 • Managementul calităţii în instituţiile/organizaţiile artistice

Rezultatele sunt produsele specifice care contribuie la realizarea scopului proiectului, arătând:

Ce trebuie să faceţi /să se facă pentru a atinge scopul?

 • O ofertă mai bogată pentru public, pe măsura aşteptărilor

 • Noi posibilităţi pentru managerii din domeniul culturii

O mare parte din formularele dvs. de înregistrare se vor axa de descrierea detaliată a activităţilor, care trebuie să fie elaborată conform următoarei logici:

Activităţi – rezultate – scop al proiectului – obiective generale

Activităţile sunt sarcinile planificate care urmează a fi realizate în cadrul proiectului:

 • Realizarea unui sondaj pentru identificarea necesităţilor publicului

 • Elaborarea unei sesiuni de instruiri-pilot pentru managerii din domeniul culturii

 

Spuneți prietenilor