content
Cursul 2. Strategia de marketing
Strategia de marketing este o formulă unică pentru fiecare întreprindere, având la bază înțelegerea misiunii, a poziției pe piață în raport cu concurenţii și a clientelei selectate cu atenție.

Marketingul include nu doar comunicare și cercetare de piață, dar și marketingul strategic. De fapt, marketingul strategic trebuie să fie primul. Trebuie să luăm deciziile esenţiale privind direcția și orientarea întreprinderii pe piață înainte de a ajunge la detalii despre mesaje, promovare și vânzare.

Marketingul strategic trebuie să fie aliniat complet la planificarea strategică a întreprinderii. Acesta începe prin clarificarea misiunii, viziunii și valorilor întreprinderii. Apoi aceste elemente fundamentale oferă o bază solidă pentru decizii privind strategia de marketing.

Mai departe, trebuie să confirmăm că piața este foarte competitivă. Unii rivali sunt mai buni decât noi la producerea unor bunuri sau la prestarea anumitor servicii, sau la acoperirea unor nişe de piaţă. Am putea decide să concurăm direct cu ei. Sau, mai strategic, îi putem evita și ne putem concentra doar pe lucrurile pe care le facem mai bine decât ei. Întrebarea nu este ”ce putem face cel mai bine?”, ci ”ce putem face cel mai bine în raport cu concurenţii?”. Este vorba despre identificarea și utilizarea avantajului competitiv pe care îl avem. Apoi ar trebui să ne axăm pe ceea ce excelăm în comparație cu rivalii.

După aceea trebuie să găsim segmentele sau nișele de piaţă care caută lucrurile la care suntem foarte buni. Succesul nostru constă în găsirea și deservirea clientelei care are nevoie și dorește ceea ce avem. Asta nu înseamnă să încercăm să vindem tuturor - este o greșeală fatală. În schimb, trebuie să ne concentrăm doar pe clienții potriviți, ignorând deliberat piețele și segmentele în care nu putem reuși. 

Astfel, o strategie de marketing reușită întrunește trei elemente esenţiale într-o formulă de succes. Primul - misiunea noastră; al doilea - avantajul competitiv; al treilea - segmentele de piaţă selectate care vor absorbi produsele la care noi excelăm.

Spuneți prietenilor