content
 Fișă informativă
Fișă informativă
 1. În timpul etapei de inițiere a unei afaceri, finanţarea se face în primul rând din:

 • economiile personale
 • cardurile de credit personale
 • împrumuturile personale
 1. În timpul etapei de dezvoltare, după ce conceptul a fost certificat, iar afacerea generează un flux pozitiv de lichidități, sursele principale de extindere a finanțării sunt:

 • împrumuturile comerciale

 • liniile comerciale de credit

 • creditele comerciale de la furnizori

 1. Aspecte esențiale pe care le caută un investitor la o întreprindere nou-înființată:

 • Un model de afaceri foarte bine elaborat, care să arate foarte clar pragul de rentabilitate și creșterea venitului

 • Un plan de afaceri complet și bine elaborat în care sunt prezentate în mod coerent toate părțile

 • Antreprenori care sunt motivați și pasionați de noua lor afacere, dar și capabili să o administreze și să o conducă pe parcurs ce aceasta se dezvoltă

 • Timpul și suma de bani necesară (datorii în capital propriu)

 1. Posibila finanțare internă a unei întreprinderi nou-înființate ar putea veni din:

 • Reinvestirea unei părți din profit

 • Vânzarea activelor sau leasing în loc de cumpărare a utilajelor uzate în locul celor noi

 • Amânarea salariului pentru o anumită perioadă (la fel și pentru membrii familiei)

 1. Băncile acordă credite pentru întreprinderile nou-înființate în baza cadrului de evaluare utilizat în mod obișnuit numit „Cei 5 de C pentru acordarea creditului“1

 • Caracter: evaluează capacitatea şi dorinţa consumatorului de a rambursa împrumutul în timp util.  Conceptul „cunoaşte-ți clientul“. 

 • Capacitate: măsoară abilitatea solicitantului de a rambursa împrumutul în timp util. 

 • Capital: valoarea netă a activelor consumatorului.  Acesta are un impact mai mare asupra împrumuturilor mai mari.

 • Colateral: un bun gajat de către un debitor unui creditor pentru a garanta un împrumut. 

 • Condiții: variabile externe care vor afecta riscul împrumutului, precum economia, mediul social și politic, regulamentele guvernamentale, concurenţa sau modificările obiectivelor băncii.

 1. Atunci când vă adresați la o bancă pentru a obține un împrumut, luați în calcul următoarele:

 • Băncile evită să riște - ele doresc achitarea dobânzii indiferent de cât de bine (sau rău) vă decurge afacerea.

 • Demonstrați băncii că aveți proiectări de venituri reale și nu promiteți prea multe.

 • Comunicați într-un „limbaj” specific managerului bancar - de ex. rate, rambursări, marje de profit etc.

 • Stabiliți un istoric bun de credit cu banca respectivă și, dacă este posibil, o legătură personalizată cu managerul bancar.

 • Fiți pregătit să vă fie refuzat împrumutul și includeți în planul financiar metode alternative pentru finanțarea inițială a afacerii dvs.

 1. Înainte de a întâlni un investitor providențial

 • Cercetaţi personal pentru a-i găsi pe cei mai relevanți investitori providenţiali prin intermediul rețelelor providenţiale, anchete pe internet, asociații, consultanți în domeniul afacerilor și alte resurse.

 • Reflectați asupra ramurii industriale și a afacerii dvs., precum și asupra experienței potențialilor investitori providenţiali.

 • Obțineți cât mai multe informații generale posibil cu privire la un investitor providențial înainte de a-l aborda.

 • Pregătiți-vă bine dinainte: să aveți la dispoziție un sumar executiv și o versiune detaliată și una rezumativă a planului dvs. de afaceri.

 • Detaliați în mod clar propriul model de afaceri și fiți gata să îl explicați, inclusiv să arătați potențialul de dezvoltare.

 • Pregătiți scrisori de referință în cazul în care vor fi solicitate.

Spuneți prietenilor