content
Curs de planificare strategică
Numele meu este David Parrish. Voi vorbi despre planificarea strategică, în special pentru întreprinderile creative și culturale. 

Viziunea și succesul

O viziune strategică și o definire clară a unei activități de succes sunt elemente vitale ale planificării strategice pentru toate întreprinderile creative și culturale.

Viziunea include aspirațiile de viitor ale unei întreprinderi creative sau culturale. Această viziune (sau ”viziunea strategică”) este ”visul” pentru viitor, o imagine pictată în cuvinte, care are menirea să inspire oamenii ajungând la inima, dar și la mintea lor.

Începeți având în minte finalul” spunea Steven R. Covey în cartea sa de succes ”Cele șapte obiceiuri ale oamenilor foarte eficienți”.

Una din funcțiile principale ale liderului este să inspire oamenilor o viziune. Aceasta este ”conducerea inspirațională”.

O viziune strategică trebuie să fie o viziune comună, împărtășită de toți membrii întreprinderii sau organizației, nu doar de către lider, conducerea superioară și personalul principal.

O viziune este ceva ce clarifică direcția spre care trebuie să se îndrepte o organizație.”

– John P Kotter. Harvard Business Review.

O întreprindere creativă de succes trebuie să fie o combinație de talent creativ și management strategic al activității - altfel spus, ”tricouri” și ”costume”.

Uneori o persoană are aceste două elemente în măsură potrivită, dar în cele mai multe cazuri, armonia între creativitate și spirit întreprinzător este generată de două persoane sau mai multe.

Așadar, trebuie să existe o viziune comună pentru întreprindere, chiar dacă partenerii implicați au caractere foarte diferite, cu competențe diverse.

Riscul, dezvoltarea, recompensa financiară și stilul de viață sunt aspecte față de care partenerii pot avea păreri diferite. Dacă acestea nu sunt în armonie, fiecare persoană poate avea în minte o strategie de activitate valabilă, dar diferită, ca un itinerar care duce către o altă destinație.

Prin urmare, viziunea comună este în multe privinţe punctul de pornire. În cazurile în care oamenii lucrează mult împreună, dar cu obiective diferite în minte, există riscul apariţiei unor conflicte - sau cel puţin a unor neînţelegeri.

Jennifer Harris, autor pentru site-ul Management Today, spune că abilitățile diferite se pot combina completându-se, dar atitudinile diferite nu. Sunt de acord.

Frederick Henry Royce și Charles Stewart Rolls s-au întâlnit în Manchester în anul 1904. Royce era inginer, iar Rolls - întreprinzător. Ei aveau talente foarte diferite, dar aceeași viziune. Asociindu-se în parteneriat, ei au creat faimoasa companie Rolls-Royce.

Formularea unei viziuni clare despre viitor, apoi inițierea activităţii având în minte acest final - aceasta este ceea ce fac întreprinderile creative de succes.

Succesul

Oricine dorește să aibă succes, dar există multe definiții ale succesului. Oamenii înțeleg în mod diferit succesul, deci nu este destul să fiți de acord că întreprinderea voastră trebuie să aibă succes. Dacă fiecare tinde spre propria definiţie a succesului, cu certitudine vor apărea probleme. Definiția succesului trebuie să fie clar formulată și convenită.

Definiți succesul aşa cum îl vedeţi dvs. – nu în funcție de ce gândesc, doresc sau așteaptă alții.

Când consiliez întreprinderi creative, le rog să-şi definească succesul cât mai concret posibil. Nu doar le rog, ci le cer asta. Pentru că, dacă ele nu știu încotro se îndreaptă, eu nu le pot ajuta să ajungă acolo. Această definiție a succesului face ca viziunea să fie mai concretă.

Succesul financiar este o dimensiune importantă pentru majoritatea întreprinderilor, dar nu este singurul factor. Întreprinzătorii creativi îmi spun că doresc o activitate rentabilă, recunoașterea colegilor din domeniu, capacitatea de a alege proiecte interesante, autonomie, colaborări sau un echilibru sănătos între muncă şi viața privată. Acestea și alte ingrediente sunt combinate în proporții diferite în fiecare rețetă unică a succesului.

Dezvoltarea activității.

Clarificați cum doriți să vă dezvoltați. Dezvoltați-vă activitatea în modul corect. Dezvoltați aspectele potrivite. Întreprinderile mici pot genera profituri mari și pot avea un impact social însemnat. Dimensiunea nu este totul.

Procesul de clarificare a viziunii organizației și definire a succesului este un punct de pornire esențial pentru orice strategie de activitate sau plan de afaceri. Acesta este util fiindcă facilitează determinarea celor mai importante elemente ale organizației - misiunea și valorile.

Misiunea și filozofia reprezintă punctul de pornire esențial al întreprinderii. O întreprindere nu este definită prin nume, statut sau act constitutiv. Este definită prin misiunea sa. Numai o definiție clară a misiunii și scopului organizației face posibilă formularea unor obiective clare și realiste pentru activitatea acesteia.”

– Peter Drucker (a se vedea și ”Teoria afacerii”).

Avem și alte resurse online pe care le puteți consulta pentru a afla mai multe informații despre planificarea strategică, aplicându-le la întreprinderea dvs. pentru a avea mai mult succes.

Spuneți prietenilor