content
Cursul 1. Criterii de eligibilitate
Salut! Mă numesc Egle Deltuvaite. Sunt șefa Biroului Europa Creativă din Lituania. În acest curs vom vorbi despre modul de pregătire a unui proiect de succes pentru Programul Europa Creativă.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

pe exemplul proiectelor de cooperare

Criteriile de eligibilitate pot fi împărțite în 5 grupuri principale:

1. Primul, cererile trebuie depuse din ȚĂRI ELIGIBILE. Deși „Europa Creativă” este un program al Uniunii Europene, lista țărilor participante în subprogramul „Cultura” constă nu numai din state membre.

Avem și Islanda și Norvegia, împreună cu țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate. (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia (FRIM), Muntenegru, Serbia, Turcia).

Și în sfârșit, dar nu și în ultimul rând, țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate, sunt, de asemenea, încurajate să participe. Până în prezent UE a semnat memorandumuri cu Georgia, Moldova și Ucraina.

Astfel, în total sunt 39 de ȚĂRI PARTICIPANTE, fără a exclude posibilitatea altor țări de a fi parteneri asociaţi. 

2. Al doilea, CANDIDAȚI ELIGIBILI

Liderul de proiect și partenerii trebuie să fie activi în sectoarele culturale și creative, să activeze în calitate de persoană juridică cel puțin 2 ani până la data termenului limită de depunere a cererilor și să fie înregistrați pe portalul participanților.

Persoanele fizice nu pot solicita un grant. 

3. Al treilea, PROIECTE ELIGIBILE

În funcţie de amploarea, necesităţile, natura, obiectivele și prioritățile proiectului, solicitanții vor trebui să aleagă între categoria 1– proiecte de cooperare la scară mai mică sau categoria 2 – proiecte de cooperare la scară mare.

Proiectele la scară mai mică trebuie să implice un lider de proiect și cel puțin alți doi parteneri cu sediul în cel puțin trei țări diferite, care participă la subprogramul „Europa Creativă – Cultura”. Pentru proiecte la scară mică poate fi solicitat un grant din partea UE de cel mult 200 000 euro, reprezentând maximum 60% din bugetul eligibil.

Proiectele la scară mai mare trebuie să implice un lider de proiect și cel puțin alți cinci parteneri cu sediul în cel puțin șase țări diferite, care participă la subprogramul „Cultura”.

Grantul din partea UE nu poate fi mai mare de 2 000 000 euro, reprezentând maximum 50% din bugetul eligibil. 

În ambele cazuri, liderul de proiect sau unul dintre parteneri trebuie să aibă sediul în UE sau într-o țară din SEE; 

4. Al patrulea, CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ACOPERĂ ACTIVITĂȚILE

Activităţile propuse trebuie să aibă drept scop atingerea obiectivelor și priorităţilor stabilite în program și în componentele acestuia. Programul urmăreşte să sprijine proiectele de cooperare care se concentrează în mod special asupra mobilităţii transnaționale, extinderii categoriilor de public și consolidării capacităților (în special digitalizare, noi modele de afaceri, educație și instruire).

Activitățile dedicate exclusiv sectoarelor audiovizuale nu sunt eligibile în cadrul subprogramului „Cultura”. 

5. Și ultimul, PERIOADA ELIGIBILĂ

Activităţile trebuie să înceapă între lunile iunie și decembrie pentru proiectele la scară largă și între mai și decembrie pentru proiectele de cooperare la scară mai mică.

Durata maximă a unui proiect este de 48 de luni.

Spuneți prietenilor