content
Cursul 1. Antreprenoriat și inovație: vectori pentru colectarea cu succes a fondurilor
Accentul în acest curs este pus pe metodele alternative de colectare a fondurilor care să susțină companiile nou-înființate în sectorul artelor, să facă primii pași în acest domeniu. Cursul este conceput într-un mod logic, astfel încât să cuprindă elementele de bază ale inovației și antreprenoriatului, principalele modele de afaceri, conținutul și structura de bază a unui plan de afaceri în domeniul artelor, precum și cadrul de interacțiune dintre sectorul artei și alte sectoare din economie care duc la dezvoltarea orașelor creative, a clusterelor creative și a altor forme strategice de colaborare.

Teorii antreprenoriale: scurtă prezentare

De-a lungul secolelor au apărut mai multe studii și teorii cu privire la definiția de antreprenoriat și cine sunt antreprenorii. Etimologia cuvântului antreprenoriat provine din limba franceză și germană și înseamnă întreprindere. Nu s-a ajuns la o definiție unică a acestui fenomen complex. Voi diviza școlile de gândire în câteva grupuri:

 • Antreprenorii drept persoane care își asumă riscuri. Richard Cantillon (1680-1734) a fost primul autor care a definit antreprenorii drept persoane care sunt gata să riște pentru a obține ulterior profit.

 • Antreprenorii: Principalii factori pentru dezvoltarea economică. Jean-Baptiste Say (1767-1832) a descris antreprenorii drept persoane care transferă resursele economice în domenii de înaltă productivitate și organizează procese de producție prin combinarea mai multor factori de producție, informații și experiență.

 • Antreprenorul: Factor al inovării și al schimbării. Joseph Shumpeter (1883-1950) a definit antreprenorul drept lider și colaborator la procesul de „distrugere creativă”.

 • Antreprenorul: Modelat de trăsături și caracteristici de personalitate precum: necesitatea înaltă de realizare, motivația de a excela, încrederea puternică în forțele proprii, calitatea de a fi optimist, inovator, creativ, plin de imaginație, neliniștit și proactiv.

 • Antreprenorul: Modelat de mediul extern. Factorii externi includ mediul familial, istoricul de încadrare în muncă, educația, rețelele sociale, cultura sau experiența anterioară de management.

 • Antreprenorul în calitate de lider și manager. Pe măsură ce fiecare întreprindere se dezvoltă de-a lungul anilor, antreprenorul devine lider și manager la o anumită etapă de dezvoltare organizațională, acesta fiind motivul pentru care abilitățile și competențele manageriale sunt foarte importante.

Antreprenoriatul în domeniul artei: definiție

Antreprenoriatul în domeniul artei înseamnă activitate economică, socială și culturală. Aceasta presupune:

 • prezenţa unei pasiuni puternice pentru artă

 • o viziune strategică pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, și

 • buna înțelegere a contextului contemporan în care se dezvoltă arta.”

Antreprenorii în domeniul artei: tipuri și particularități

 • Artprenorul (antreprenorul în domeniul artei): este artistul care practică arta, îndeplinind și toate celelalte funcții aferente plasării acesteia pe piață, cum ar fi colectarea de fonduri, contactarea clienţilor, promovare, management financiar și altele.

 • Culturprenorul (antreprenorul în domeniul culturii): este un termen mai amplu decât artprenorul și vizează antreprenorii din sectorul cultural care activează independent sau în condiții organizaționale în mai multe ramuri din sectorul artistic și cel cultural.

 • Antreprenorul creativ: vizează antreprenorii care activează în ramurile industriilor creative. Ei înfiinţează și administrează întreprinderi de afaceri cu elemente creative, organizații non-profit sau întreprinderi sociale.

 • Antreprenori de afaceri în domeniul artei: fondatori și proprietari ai organizațiilor de afaceri.

 • Antreprenorii sociali se implică într-o problemă socială și obțin impact asupra societății prin abilitarea oamenilor, a grupurilor și a comunităților.

 • Antreprenorul comunitar: persoana care stimulează activitățile economice dintr-o comunitate și contribuie la soluționarea problemelor dintr-o regiune sau oraș prin oferirea posibilităților de angajare în câmpul muncii la nivel local.

 • Antreprenorul digital în domeniul artei: persoana care aplică puterea noilor tehnologii și instrumente online pentru a găsi și exploata o oportunitate internațională, pentru a înființa o nouă afacere, pentru a distribui informații, pentru a vinde bunuri și servicii online și/sau pentru a colabora cu clienții și partenerii.

Inovațiile: instrument pentru o finanțare externă de succes

Inovațiile sunt importante în creșterea finanțării externe, deoarece acestea se referă la caracterul diferențiat și unic al noii companii din domeniul artei. Este important de evidențiat că inovațiile au legătură nu doar cu tehnologia, dar și cu valorile sociale și economice pe care le creează.

Tipuri de inovație

Literatura privind inovația utilizează diferite tipologii pe baza unor criterii cum ar fi: durata inovației, tipurile de schimbări care apar ca urmare, sectorul în care se dezvoltă, modul în care ia naștere o inovație, motivația din spatele unui proces de inovare si altele.

 • Inovația revoluționară reprezintă schimbările radicale din mai multe domenii - la un produs, serviciu, proces sau metodă de producție sau distribuție. Această inovație este riscantă și necesită investiții mari, mai ales pentru cercetare și dezvoltare (C&D)

 • Inovația incrementală se referă la îmbunătățirile permanente și treptate ale unui produs, serviciu, proces sau metode existente. Inovația dată nu schimbă semnificativ modelul de afaceri sau modul în care produsul este produs sau consumat.

 • Există și alte tipuri de inovații bazate pe diferite criterii, cum ar fi:

 • Inovații în materie de produse și procese
 • Inovații sistematice și sporadice
 • Inovații antreprenoriale și sociale

Inovațiile în domeniul artei au următoarele caracteristici principale:

 • Cooperarea intersectorială (sectoare precum știință, tehnologie, domeniul social, educație și altele) este ceva ce conferă unicitate unui proiect sau unei organizații din domeniul artei.

 • Inclusive și participative - ajută la utilizarea artei drept mediu de abordare a necesităţilor sociale, economice sau de altă natură în cadrul comunităţii.

 • Funcție dublă - se referă la procesul creativ, dar și alte domenii organizaționale.

 • Colaborative - permit schimbul de idei dintre organizaţiile individuale din domeniul artei și comunităţi.

 • Specifice țării - ceea ce ar putea fi inovator într-o țară, regiune sau context, ar putea să nu fie la fel în altă parte.

Odată cu înțelegerea noțiunii de antreprenoriat în domeniul artei, cine sunt antreprenorii în acest domeniu și de ce inovația este atât de importantă, în următorul video vom explora modelele de afaceri și resursele de finanțare externă de bază pentru companiile nou-înființate în domeniul artei. În al treilea video vom vedea care sunt elementele de bază pentru planificarea unei afaceri într-un mod cooperativ, colaborativ și strategic.

Spuneți prietenilor