content
Cursul 2. Analiza şi identificarea problemei
Primul pas în proiectarea unei campanii de advocacy este identificarea problemei de bază, pentru a analiza rădăcinile și cauzele acesteia. Această etapă poartă numele de Analiză şi identificare a problemei, şi constituie partea cea mai provocătoare a proiectării, deci o vom analiza în detalii.

Mai întâi să vedem ce înseamnă „cauze de bază?“

Cauzele de bază sunt motivele fundamentale în spatele unei probleme cu care vă confruntaţi. Identificarea cauzelor de bază ne face să ne concentrăm eforturile, întrucât abordăm chiar motivul - „rădăcina problemei“, în loc să irosim resursele în încercarea de a trata simptomele problemelor. Este o parte esențială în găsirea soluției perfecte și ne ajută să identificăm răspunsurile corecte.

Tehnica „Dar de ce?“ este una din metodele utilizate pentru identificarea motivelor şi cauzelor fundamentale ale problemelor

Constă în examinarea unei probleme prin formularea de întrebări pentru a determina ce a cauzat problema. După primirea unui răspuns, urmează imediat un alt „Dar de ce?“.

De exemplu, dacă spunem că oamenii din comunitățile îndepărtate nu au acces la educație în domeniul artelor, v-aţi putea întreba „dar de ce?". Imediat ce găsiţi un răspuns potrivit, adresaţi-i un alt „dar de ce?“, până ajungeţi la rădăcina problemei — cauza de bază.

Să ilustrăm acest proces printr-un exemplu:

Problema imediată:

Copii nu merg la şcoala de arte.

De ce?

Nu există astfel de şcoli în vecinătate.

Răspuns posibil: nu sunt profesori sau săli.

De ce?

Şcoala din localitate nu are capacitate sau fonduri.

Răspuns posibil: de invitat profesori şi de furnizat fonduri.

De ce?

Administraţia publică locală a promis să furnizeze fonduri şi profesori de arte, dar nu a făcut-o.

Răspuns posibil: de atras sponsori sau de influenţat administraţia publică locală să furnizeze fonduri.

De ce?

Guvernul central nu a transferat fondurile promise.

Răspuns posibil: de atras sponsori sau de influenţat guvernul central să transfere fondurile.

De ce?

Guvernul central nu a inclus în buget finanţarea educaţiei în domeniul artelor.

Răspuns posibil: de atras sponsori sau de influenţat Comisia parlamentară pentru buget, ca să includă finanţarea în următorul buget.

Mai multe cauze și soluții se pot aplica la această problemă, deci depinde de noi să găsim cele mai importante și cele cu care organizația noastră poate lucra. Analiza „Dar de ce?“ evidenţiază cauzele problemei şi diferitele căi de soluţionare a acesteia.

Acum că știm cauza principală a problemelor cu care ne confruntăm, este necesar să dezvoltăm o viziune și să selectăm calea de soluţionare a acesteia. Ştim acum de unde începem - dar unde ajungem?

Este nevoie de formularea unei viziuni. În principal, trebuie să răspundem la câteva întrebări importante, precum:

  • Cum vrem să fie societatea/ţara noastră?

  • Ce trăsături specifice ar fi indicatori ai unei societăţi ideale?

  • Ce trebuie schimbat pentru a le atinge?

  • Care sunt impedimentele?

Schimbarea necesară este acum formulată mult mai specific și putem selecta problema practică strategică, care stă în calea unei societăţi ideale.

În funcție de amploarea și aspirațiile organizației noastre, putem selecta calea INTELIGENTĂ pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor, în conformitate cu VIZIUNEA noastră, prin rezolvarea problemei identificate.

Procesul de selectare a problemei sau de ANALIZĂ A PROBLEMEI este un proces de cântărire a cunoștințelor, capacităţilor și experienței noastre cu privire la problemă. Cu alte cuvinte, trebuie să ne asigurăm că problema cu care ne confruntăm poate fi rezolvată, folosind resursele pe care le vom putea mobiliza. Un alt aspect important — trebuie să ne asigurăm că există o astfel de cale de soluţionare, şi că există oportunităţi/posibilităţi practice de a produce schimbările necesare. În cele din urmă, este necesar să evaluăm riscurile aferente, pentru a ne asigura că pot fi ușor abordate.

Să rezumăm: la această lecție am învățat cum să identificăm cauzele de bază ale unei probleme, şi am înțeles modalitatea de trasare a căii vizionare către soluţia dorită.

În videoclipul următor vom învăța cum putem cartografia aliații și oponenții noștri, și cum să elaborăm harta influenţelor pentru campania de advocacy.

Spuneți prietenilor