content
CURSUL 3. „Teme esenţiale ale strategiilor culturale contemporane”
Nici o strategie culturală nu poate fi copiată la indigo. Fiecare țară, oraș, instituție sau organizație trebuie să-și găsească propria sa structură, să-și identifice problemele interne și soluțiile la acestea.

În general, majoritatea strategiilor culturale includ ca domenii esenţiale:

 • Crearea, producerea, difuzarea și protejarea/păstrarea conținutului cultural – cum asigurăm o viață culturală intensă?
 • Conținutul și infrastructura – cum păstrăm echilibrul între menținerea infrastructurii culturale și folosirea acesteia de către persoane și activităţi?
 • Instituţiile culturale și rolul sectorului neguvernamental - cum susținem instituţiile naţionale, creând totodată condiții pentru dezvoltarea sectorului privat și activităților independente?
 • Salariile și garanţiile sociale - cum să ne asigurăm că specialiştii din domeniul culturii au posibilitatea să lucreze și cum apreciem contribuția lor?
 • Mecanismele de finanțare culturală – cum finanțăm cultura și diversificăm sursele de finanțare, pe lângă finanțarea de la guvern?
 • Cadrul legal (actele legislative şi normative specifice culturii, dar și cele cu caracter general) – cum susținem dezvoltarea culturală prin crearea unui mediu juridic favorabil?
 • Relația dintre nivelurile național, regional, local și privat ale culturii - cum coordonăm dezvoltarea culturală între părţile interesate publice și private, naționale și locale?

Pe lângă aspectele generale, strategiile culturale actuale din întreaga lume au tangenţe cu o serie de aspecte culturale esențiale:

 • Diversitatea culturală și diversitatea manifestărilor culturale;
 • Accesul la cultură (participarea la cultură, grupuri defavorizate, zone izolate, acces egal etc.);
 • Educaţia culturală (atât accesul la cultură al copiilor și tinerilor, cât și învățământul superior în domeniul culturii);
 • Sectoarele culturale și creative (cartografiere, conștientizare, spirit antreprenorial în cultură, inovație și tehnologie, incubatoare creative, consolidarea capacităţilor etc.);
 • Drepturile de proprietate intelectuală, combaterea pirateriei;
 • Accesul la finanţare și diversitatea surselor de finanțare (finanțare privată, finanțare europeană, finanţare transfrontalieră, sisteme de creditare, tichete, investitori, impozite etc.);
 • Integrarea culturii în alte domenii de politică (joncțiuni și externalități), inclusiv cultura și dezvoltarea durabilă, educația, dezvoltarea regională și turismul, economia și inovația, branding-ul de țară, inovarea socială etc.;
 • Cultura și regenerarea urbană și calitatea mediului de trai;
 • Cultura digitală (digitalizarea patrimoniului cultural, noi tehnologii în cultură);
 • Exporturi și internaţionalizare culturală și creativă, diplomație culturală;
 • Buna guvernanță culturală (transparenţă, stat de drept, participare, răspundere, pluralism).
Spuneți prietenilor