content
20 de informații esențiale despre planificarea strategică
20 de informații esențiale despre planificarea strategică
 1. Viziunea sau viziunea strategică include aspirațiile de viitor ale unei întreprinderi creative sau culturale. Această viziune (sau ”viziunea strategică”) este ”visul” pentru viitor, o imagine pictată în cuvinte, care are menirea să inspire oamenii ajungând la inima, dar și la mintea lor.
 1. Viziunea comună. Este important ca viziunea să fie împărtășită de toate persoanele din organizație. Este vorba în special despre membrii conducerii superioare, care pot avea abilități foarte diferite și complementare, dar trebuie să aibă aceeași viziune privind organizația.
 1. Liderismul și viziunea. Unul din rolurile principale ale unui lider este să formuleze viziunea și să stimuleze toți membrii organizației să acționeze pentru realizarea viziunii.

 1. Succesul. Orice persoană și organizaţie dorește să aibă succes. Succesul poate fi însă definit în multe feluri, deci este esențial ca întreprinderea să definească în mod clar succesul cu cuvintele sale.

 1. Analiza internă. Aceasta este o evaluare obiectivă a întreprinderii la momentul actual - o ”verificare a realității”.

 1. Lista de verificare PRIMEFACT. Această listă de verificare ajută la efectuarea unei analize interne sistematice examinând 9 aspecte ale întreprinderii: Personalul, reputația, proprietatea intelectuală, informaţiile despre piață, etosul, finanțele, agilitatea, colaboratorii și talentele.

 1. Puncte forte și puncte slabe. Analiza internă facilitează înţelegerea punctelor forte și punctelor slabe ale unei organizații. O astfel de analiză este mai utilă dacă se face în raport cu concurenţii – a se vedea avantajul competitiv.

 1. Caracteristici - nu doar puncte forte și puncte slabe. Când se efectuează o analiză internă, poate fi mai util să se identifice doar datele sau caracteristicile, în loc să se decidă imediat dacă diverse elemente ale unei organizații sunt puncte forte sau puncte slabe. Aceasta deoarece o caracteristică a întreprinderii (de ex. internațională, dimensiune mică, finanțe solide) poate fi un punct forte într-un context, dar un punct slab în alt context. Scopul este de a găsi piețe și situații în care caracteristicile organizației devin puncte forte.

 1. Analiza externă. Aceasta este o evaluare obiectivă și cuprinzătoare a mediului schimbător în care activează o organizație. Mediul extern include forțele și schimbările pe care organizația nu le poate controla.

 1. Analiza PEST. Acest acronim sugerează că trebuie să privim în patru dimensiuni atunci când efectuăm analiza externă. Ar trebui evaluate tendințele și forțele politice, economice, sociale și tehnologice.

 1. Analiza ICEDRIPS. Concepută în special pentru întreprinderile creative și culturale, este mai completă decât analiza PEST. Acest acronim sugerează că trebuie să examinăm opt dimensiuni atunci când efectuăm analiza externă. Ar trebui să se evalueze inovarea, concurenţii, economia, demografia, reglementările, infrastructura, partenerii și tendințele sociale.

 1. Oportunităţile și amenințările. O analiză externă de tip PEST sau ICEDRIPS ajută la identificarea anumitor oportunități și amenințări în mediul extern care sunt relevante pentru orice organizație.

 1. Analiza SWOT. Este o evaluare a punctelor forte și punctelor slabe interne și a oportunităților și amenințărilor externe pentru o întreprindere, rezultată dintr-o analiză internă și o analiză externă.

 1. Planificarea strategică pune accent pe îmbinarea punctelor forte interne ale întreprinderii cu oportunitățile externe.

 1. Avantajul competitiv. Punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările trebuie evaluate în contextul concurenţilor. Dacă o întreprindere are un anumit punct forte, dar rivalii săi sunt și mai buni, atunci acel punct forte devine un punct slab relativ. La fel, un punct slab poate deveni un punct forte relativ, dacă rivalii sunt și mai slabi. Oportunitățile și amenințările pot fi evaluate în același mod. Deci trebuie să identificăm punctele forte relative, punctele slabe relative, oportunitățile relative și amenințările relative.

 1. Marketing strategic. Spre deosebire de marketingul operațional (sau marketingul comunicării), marketingul strategic examinează în primul rând imaginea de ansamblu a piețelor din jurul întreprinderii. În baza rezultatelor unei astfel de analize se iau decizii de marketing strategic privind piețele de interes și cele care vor fi evitate în mod deliberat, pe baza misiunii și avantajului competitiv al organizației.

 1. Strategia de afaceri. Aceasta reprezintă planul general al întreprinderii de a ajunge din poziția actuală acolo unde dorește să fie - viziunea sa. Trebuie să se utilizeze informațiile din analiza SWOT și să se țină cont de avantajul competitiv și deciziile de marketing strategic.

 1. Implicarea. Ideal ar fi ca toate persoanele din întreprindere să se implice într-un anumit mod în planificarea strategică. Astfel, fiecare are o contribuție și un sentiment de proprietate față de planul strategic.

 1. Formula de afaceri se referă la modelul de afaceri fundamental al unei întreprinderi creative - cum își realizează viziunea într-un mediu competitiv folosindu-și avantajul competitiv și alegând (și evitând) anumite piețe cu ajutorul marketingului strategic. Dacă se elaborează o formulă de afaceri realistă, aceasta poate fi extinsă apoi într-un plan de afaceri complet.

 1. Un plan de afaceri sau plan de dezvoltare este rezultatul procesului de planificare strategică, bazat pe formula de afaceri a întreprinderii. Planul de afaceri este un document care detaliază exact ce va face întreprinderea pentru a-și atinge obiectivele și a-și materializa viziunea.

Spuneți prietenilor