content
Listă de verificare pentru o strategie de marketing eficientă
Listă de verificare pentru o strategie de marketing eficientă
  1. Înţelegeți faptul că marketingul nu înseamnă numai publicitate, ci orientarea întregii întreprinderi în raport cu concurenţii și piețele selectate.

  1. Puneți accent pe marketingul strategic înaintea marketingului operațional (comunicarea de marketing).

  1. Asigurați-vă că fiecare înțelege că marketingul strategic este imaginea de ansamblu și responsabilitatea proprietarului sau a conducerii superioare. Aceștia vor decide care produse și care piețe sunt cele mai importante pentru întreprindere.

  1. Asigurați-vă că marketingul operațional (comunicarea de marketing) rezultă din marketingul strategic. După ce piețele au fost selectate, trebuie să comunicăm eficient cu ele.

  1. Rețineți: comunicarea de marketing cu clienții trebuie să fie un dialog, nu un monolog. Ascultaţi clienții și găsiți modalități pentru ca ei să-și prezinte opiniile și ideile.

  1. Identificați-vă avantajul competitiv. Nu întrebați ”la ce excelăm noi?”, ci ”la ce excelăm noi în raport cu concurenţii?”. Desigur, acest avantaj se schimbă în timp, deci trebuie monitorizat constant.

  1. Utilizați în mod coerent Cei trei M ai marketingului pentru a asigura comunicări precise cu fiecare segment de piaţă, folosind mesaje corecte și alegând doar cele mai adecvate medii pentru transmiterea acelor mesaje.

  1. Utilizați platformele sociale doar dacă tehnica Cei trei M ai marketingului vă arată că acestea sunt cel mai bun mediu pentru anumite mesaje și piețe.

  1. Evidențiați beneficiile clientului, nu caracteristicile produsului, în toată comunicarea de marketing. Acest lucru este posibil dacă înțelegem perspectivele clienților.

  1. Asigurați-vă că întregul personal este implicat în marketing, nu doar Departamentul de marketing. Înțelegerea necesităţilor în schimbare ale pieței, concurenţilor și clienților este esenţială pentru întreaga întreprindere, deci tot personalul trebuie implicat în marketing, în sensul cel mai larg al noţiunii.

Spuneți prietenilor