content
შემთხვევების განხილვა
შემთხვევების განხილვა
ეს შემთხვევის განხილვა იმგვარად მომზადდა, რომ თქვენ შესაძლებლობა გქონოდათ, დაგენახათ შემოსავლების და ხარჯების ტიპების საკმარისად ფართო სპექტრი, თუნდაც არასიღრმისეულად.

https://mycake.org/studio-pop-gallery-sarah-meets-artist-kellie-miller-ventures-retail/

https://mycake.org/blast-theory-part-1-interview-matt-adams/

https://mycake.org/retailing-greater-focus-smes/

სიმარტივისთვის ამ ბიუჯეტში მიიჩნევა, რომ რომ საჭირო ფინანსების დიდი წილი მანამდე იქნა მოპოვებული, სანამ კაპიტალის შექმნის სამუშაოები დაიწყებოდა.

გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ, რომ ზოჯ უჯრედს კომენტარები ახლავს. ამას მიანიშნებს ზოგი უჯრედის წითელი კუთხე.

მოცემული შემთხვევის განხილვა შეეხება ორგანიზაციას, რომელსაც ფიქსირებული ფიზიკური ადგილი აქვს, მაგ. მუზეუმს, გალერეას, არტცენტრს ან თეატრს. ორგანიზაცია არაკომერციულია და მისი წლიური ბრუნვა სადღაც £100-200 ათასს შეადგენს. პროექტი ეხება ძველი შენობების რემონტს, მათ ახლებურად გამოსაყენებლად. ამ პროექტის ნაწილად დაგეგმილია საგანმანათლებლო და წვდომის აქტივობები, რომლებისთვისაც საჭიროა როგორც შესრულების ბიუჯეტი, ასევე ახალ თანამშრომლებზე გათვლილი ბიუჯეტი.

საჭირო იქნება სპეციალისტების პროფესიული უნარების ჩართვა, არქიტექტურული დაგეგმვის განსახორციელებლად და სამუშაოების საექსპერტო ზედამხედველობის­თვის. თუ ეს პროექტი ერთ წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდება, საჭირო გახდება გაუთვალისწინებელი ხარჯები, მასალების და მუშახელის ფასების ზრდის დასაფარად.

ეს ბიუჯეტი შედგენილია მხოლოდ ილუსტრირების მიზნით და არ უნდა იქნეს გამოყენებული საბაზისო ნიმუშად ადგილობრივი ბიუჯეტებისთვის, რადგანაც ვითარება მონაწილე ქვეყნებში შეიძლება საკმაოდ განსხვავებული იყოს. ამოსავალი ნიშნულის მონაცემები დანახარჯების შედარებითი დონეების უფრო ზუსტ ილუსტრაციას იძლევა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მარკეტინგი, ხელფასები და პროექტის ღირებულება, როგორც ორგანიზაციის სრული ხარჯების რაღაც პროცენტი.

ბიუჯეტში მოცემული კალკულაცია შემოწმებულია და წესით გამართული და მუშა მდგომარეობაშია, მაგრამ თუ ვინმე ამ ტაბულის ცარიელ შაბლონს გამოიყენებს, უნდა გადაამოწმოს კალკულაციები, რადგანაც უჯრები „დაბლოკილი“ არ არის.

ვუამბოთ მეგობრებს