content
სია
სია
სტრატეგიის დაგეგმვის ჩარჩო კრეატიული და კულტურის საწარმოებისთვის

სტრატეგიის დაგეგმვის მოცემული ჩარჩო საგანგებოდ შეიქმნა შემოქმედებით ინდუსტრიებში კულტურული, კრეატიული და ციფრული წამოწყებებისთვის

1. განსაზღვრეთ, რა არის წარმატება თქვენი საკუთარი თვალსაზრისით.

ყველას უნდა, იყოს „წარმატებული“, მაგრამ არსებობს „წარმატების“ ბევრი სხვადასხვაგვარი განსზღვრა.

გარკვევით ჩამოაყალიბეთ, რის მიღწევა გინდათ და განსაზღვრეთ თქვენი მიზნები თქვენი საკუთარი ხედვის და ფასეულობების მიხედვით.

2. გაიაზრეთ თქვენი ბიზნესის მახასიათებლები და მისი შედარებით ძლიერი და სუსტი მხარეები.

გამოიყენეთ პრაიმფაქტორების სია და ობიექტურად გააანალიზეთ თქვენი საწარმო. გახსოვდეთ, რომ კონკურენციის გარემოში „ძლიერი“ და „სუსტი“ მხარეები კონკურენტების თვალთახედვით უნდა შეფასდეს.

შეიძლება, უფრო შედეგიანი აღმოჩნდეს, უბრალოდ ჩამოწეროთ თქვენი საწარმოს ფაქტები და „მახასიათებლები“ - მერე კი იპოვოთ ბაზარი, სადაც ეს მახასიათებლები ძალად იქცევა.

3. გამუდმებით შეისწავლეთ სამყარო თქვენ გარშემო, ეძებეთ შესაძლებლობები და საფრთხეები, მათ შორის – კონკურენტები.

გამოიყენეთ ICEDRIPS სია იმისათვის, რომ გამოიკვლიოთ გარე პირობები რვა სხვადასხვა მიმართულებით.

ისე, როგორც ღია ზღვაში გემი რადარით ამოწმებს ჰორიზონტს და ეს მოახლოებული მტრებსა თუ მეგობრების დანახვაში ეხმარება, ამგვარი ანალიზი დაეხმარება მეწარმეებს თავს წამომდგარი ხიფათების – და შესაძლებლობების – აღმოჩენაში.

4. გაიაზრეთ თქვენი კონკურენტული უპირატესობები.

სულ სხვადასხვაა: იყო ძალიან მაგარი რაღაცის კეთებაში – და იყო მაგარი კონკურენციის თვალსაზრისით.

კონკურენტული უპირატესობების ამ საკვანძო თემაზე იხილე შემოთავაზებული სტატია.

5. დაკვირვებით აირჩიე სამიზნე ბაზარი, ამისათვის გამოიყენე სტრატეგიული მარკეტინგის მიდგომა.

ყველა მყიდველი კარგი მყიდველი როდია. აირჩიე საკუთარი ბრძოლის ველი! აირჩიე ბაზარი – ან ბაზრის ნიში – რომელშიც გაბატონებული მდგომარეობის დაკავებას შეძლებ.

საკითხის უფრო დეტალურად გასაცნობად იხილე წიგნი „სდიე ერთ კურდღელს: სტრატეგიული მარკეტინგი ბიზნეში წარმატების მისაღწევად“ (‘Chase One Rabbit: Strategic Marketing for Business Success’).

6. გამარჯვების მომტანი ბიზნესფორმულის გამოსაყვანად გამოიყენე კონკურენტული უპირატესობის და მყიდველის საგულდაგულო შერჩევის კომბინირება.

ბიზნესგეგმის დაწერამდე უაღრესად მნიშვნელოვანია, შეგროვდეს და დალაგდეს საკვანძო ელემენტები, რათა შედგეს რეალისტური სტრატეგიული გეგმა.

ეს მიიღწევა შემოქმედებითი მისწრაფებების და მომავლის ხედვის კომბინირებით კონკურენტულ უპირატესობასთან და „სწორ“ მყიდველებზე ფოკუსირებასთან.

იხილე სტატია „შექმენი საკუთარი ბიზნესფორმულა“ (‘Create Your Own Business Formula’), რომელიც უფრო დეტალურად განმარტავს, თუ როგორ უნდა აიგოს გამარჯვების მომტანი ბიზნესფორმულა.

7. შეადგინე ბიზნესსტრატეგია წარმატების მისაღწევად, ამისათვის გაითვალისწინე, რომ შესაძლებლობები და საფრთხეები იცვლება.

რეალური ბიზნესსტრატეგია მოქნილია კონკრეტულ სიტუაციებზე და გამოწვევებზე რეაგირებისას.

ამას გარდა, რეალური ბიზნესსტრატეგია გულისხმობს იმის გადაწყვეტასაც, თუ რა არ უნდა გაკეთდეს, რათა რესურსები წარმატების მიღწევისთვის მაქსიმალურად მომგებიანი მიმართულებით იყოს კონცენტრირებული.

იხ. სტატია „შექმენი რეალური ბიზნესსტრატეგია“ (‘Devise a REAL Business Strategy’).

სტრატეგიის დაგეგმვის მოცემული ჩარჩო გთავაზობთ მონახაზს სტრატეგიული გეგმის შესაქმნელად ნებისმიერი ბიზნესისა თუ ორგანიზაციისთვის კრეატიულ თუ კულტურის ინდუსტრიებში. 

ვუამბოთ მეგობრებს