content
ლექცია1. გადაწყვიტეთ რა გსურთ და რა არის რეალისტური
მოცემულ სესიებზე ჩვენ უნდა განვიხილოთ თუ როგორ მოვიძიოთ საერთაშორისო დონორები, რომლებთანაც მანამდე არ გქონიათ კონტაქტი.

აღნიშნული პროცესი მოუტანს თქვენ ორგანიზაციას დიდ სარგებელს გრძელვადიან პერსპექტივაში - თუმცა იცოდეთ, რომ თქვენი მხრიდან ეს პროცესი მოითხოვს დროის, ფულისა და ძალისხმევის ინვესტიციას. არ არსებობს პროფესიონალური გზა მიიღოთ ყველაფერი ის მყისიერად, რაც უნდა თქვენ ორგანიზაციას.

პირველი პრობლემა ის არის, რომ არსებობს უამრავი საერთაშორისო დონორი, და ძნელია გავიგოთ საიდან უნდა დავიწყოთ. ბევრო ორგანიზაცია დიდხანს ბჭობს იმაზე, თუ სად უნდა დაიწყოს.  

იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ უმოქმედობა, უნდა დავყოთ პროცესი მარტივ ეტაპებად. დაიწყეთ იმით, რაც ყველაზე უკეთ იცით - თქვენი საკუთარი ორგანიზაციით.

პირველი: გადაწყვიტეთ რის მიღწევა გსურთ?

დაუსვით კითხვა საკუთარ თავს და მეგობრებს აღნიშნული სექტორიდან - არის თუ არა თქვენი ხედვა რეალისტური?

ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც დონორებს მოსწონთ თანმიმდევრული, თანდათანობითი პროგრესი თავიანთ ურთიერთობებში იმ ორგანიზაციებთან, რომელსაც აფინანსებენ. ეს ამცირებს თქვენთან მუშაობის რისკს, თანმიმდევრული პროგრესი კი ხელს უწყობს ნდობის ჩამოყალიბებას პარტნიორებს შორის. არ დაგავიწყდეთ, რომ ურთიერთობა ორმხრივია. თუ გაძალებენ რაიმის გაკეთებას და თავს არაკომფორტულად გრძნობთ, უნდა აუხსნათ ეს პარტნიორებს. ზოგიერთი დონორი არ დააფინანსებს პროექტს, თუ ბიუჯეტი აღემატება თქვენი შარშანდელი ბრუნვის 40%-ს.

ამიტომ იყავით რეალისტური.

კარგი პროექტი დაფარავს თქვენი მიმდინარე ხარჯების, პერსონალის სამუშაო დროის და საორგანიზაციო ხარჯების 5%-10%-ს.

აქედან გამომდინარე, დაფიქრდით თუ როგორ გაფართოვდება თქვენი ორგანიზაცია აღნიშნული რაოდენობის საფუძველზე.

გსურთ გაფართოვდეთ პერსონალის, თემების, პროდუქტის, დონორების თუ აუდიტორიის თვალსაზრისით?  

ვთქვათ, გადაწყვიტეთ თქვენი მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვის გაზრდა. განსაკუთრებით გსურთ იმუშაოთ ახალ დონორთან ახალი ქვეყნიდან შემდეგი 12 თვის მანძილზე. ახლა ეს მიზანი არის სტრატეგიული, გეგმაზომიერი, მიღწევადი (რესურსებით უზრუნველყოფილი) და დროში გაწერილი. შემდეგ გაქვთ SMART გეგმა, განსაზღვრული ვადებით და ზუსტი რიცხვით. ეს არის რეალისტური და მიზანმიმართული. შეთანხმების შემდგომ, აძლევთ თქვენს თანამშრომლებს სახვადასხვა დავალებებს, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ერთი მიზნის მისაღწევად. 

დაიწყეთ იმით, რომ ჰკითხეთ კოლეგებს, აქვთ თუ არა კონტაქტები ამ ქვეყნის ხელოვნების სფეროში; თხოვეთ თქვენი ვებსაიტის რედაქტორს გამოაქვეყნოს მასალა მოცემული ქვეყნის ენაზე, თხოვეთ სტაჟიორს დაიწყოს აღნიშნული ქვეყნის სახელმწიფო ფონდის, სპონსორების, რელიგიური ფონდის, კრაუდსორსინგის და კერძო დაფინანსების წყაროების შესწავლა

ვუამბოთ მეგობრებს