content
ლექცია 1. როგორ მოვემზადოთ კარგი საპროექტო განაცხადის დასაწერად?
ჩემი სახელია მაგდა კრასოვსკა-იგრასი (Magda Krasowska-Igras).მე ვარ საპროექტო განაცხადის დაწერის და ბიუჯეტის შედგენის ინსტრუქტორი. ამჟამად ვმუშაობ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდში (Information Society Development Foundation), პოლონეთში, თორმეტ წელზე მეტია რაც ვწერ საპროექტო განაცხადებს და ვაპირებ მოგცეთ რამდენიმე რჩევა ამ სფეროში.

ამის გაკეთება რამდენიმე მიზეზით ღირს:

 • როგორც წესი, პროექტის შეთავაზებების მომზადება ნიშნავს, რომ თქვენ ითხოვთ ფულს კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად. ამდენად, წარმატებული შეთავაზება ნიშნავს, რომ თქვენ მოიპოვებთ თქვენი პროფესიული იდეების და ოცნებების ხორცშესხმის შესაძლებლობას.

 • პროექტების შეთავაზებებში, რომლის დამუშავებასაც დააპირებთ, უმეტეს შემთხვევაში ჩართული იქნება პარტნიორობის კომპონენტი. შესაბამისად, უნდა გაზარდოთ თქვენი ინსტიტუციის გარე ურთიერთობების რაოდენობა და ხარისხი. ამგვარად გაიფართოვებთ კონტაქტების ქსელს, მოიპოვებთ ცნობადობას და პრესტიჟს.

 • პროექტის შეთავაზება არ არის მხოლოდ ყველა თქვენი შესანიშნავი იდეის ჯამი. თანამშრომლობის ელემენტს რომ შეიცავდეს, ის უნდა იყოს ყოველი მონაწილე ქვეყნის/ორგანიზაციის ერთობლივი მუშაობის და სიტუაციის/გარემოსა და პრიორიტეტების სიღრმისეული ანალიზის შედეგი. ამის წყალობით პროექტი, რომელზეც იმუშავებთ, იქნება უფრო ყოვლისმომცველი, უფრო ინოვაციური, უფრო მეტად მისადაგებული თქვენი მიმღების საჭიროებებზე.

უბრალოდ, ასე სჯობს.

როგორ უნდა მოვემზადოთ კარგი პროექტის შეთავაზების დასაწერად?

სიამოვნებით გიჩვენებთ ამ პროცესის რამდენიმე სტადიას

I. გათვითცნობიერების ნაწილი

თქვენი პროფესიული გარემოს ზუსტი შეფასება, რაც დაგეხმარებათ, განსაზღვროთ რეალური საჭიროებები, წინა გამოცდილება და სამომავლო მოლოდინები.

ამგვარად, მსურს, გიბიძგოთ, პასუხი გასცეთ შემდეგ კითხვებს:

ა. რა არის თქვენს განკარგულებაში?

ბ. აშკარად რა გაკლიათ?

გ. რამ შეიძლება პოტენციურად პრობლემა შექმნას?

დ. რა შეიძლება იყოს პოტენციალი, რომელიც თქვენს სასარგებლოდ იმეტყველებდა?

თქვენი დაწესებულების და მის თანამშრომელთა, თქვენი ახლო პარტნიორების, მთავარი ბენეფიციარების და სამიზნე აუდიტორიის უდიდესი პატივისცემით.

II. პარტნიორის ძებნის ნაწილი

თქვენ გჭირდებათ კარგი პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ეს თქვენს პროექტს სტაბილურს, ეფექტიანს და მიმზიდველს გახდის. დაფიქრდით მოსალოდნელ საფრთხეებსა და სარგებელზე, რასაც მოგიტანდათ სხვადასხვა (საჯარო, კერძო, არასამთავრობო) სექტორების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა.

გაითვალისწინეთ თქვენი პროექტის ინტერკულტურული ასპექტი და მისი გავლენა თქვენს გარემოზე.

ამგვარად, რა უნდა გაითვალისწინოთ კარგი პარტნიორის მოსაძებნად:

 • პროფილი, წინა გამოცდილება და ამჟამინდელი საქმიანობა – ინფორმაცია შინაარსის შესახებ

 • მოცულოობა, ინფრასტრუქტურა და ფინანსური შესაძლებლობები – ინფორმაცია შესაძლებლობების შესახებ

 • თანამშრომელთა პროფესიონალიზმი – ინფორმაცია პროფესიონალიზმის დონის შესახებ

 • პარტნიორები და კონტაქტები – ინფორმაცია თანამშრომლობის უნარების შესახებ

 • PR-ი და შეხედულებები – ინფორმაცია უკვე გაწეული საქმიანობის ხარისხის შესახებ

კარგი იქნება, თუ გავითვალისწინებთ შემდეგ ფაქტორებსაც, რაც შესაძლოა ძლიერ სპეციფიკური იყოს იმის მიხედვით, თუ რომელ ქვეყანასთან გვაქვს საქმე:

 • მუშაობის კულტურა

 • მენეჯმენტის სტილი

 • სანდოობა-არასანდოობა

 • ღიაობა და მოქნილობა

III. ერთობლივი მუშაობა აპლიკაციაზე

დავუშვათ, რომ უკვე მოვნახეთ პარტნიორი დაწესებულება. როგორ უნდა განვაგრძოთ:

- შევადგინოთ კარგი მონახაზი, რომელშიც გამოჩნდება გამოცდილება და ჩვენი ინიციატივების მასშტაბები, ჩვენი ნოუ-ჰაუ. რამდენიმე წინადადება უნდა დავუთმოთ პროექტის იდეის წარდგინებას და დაფინანსების შესაძლებლობებს.

თუ მივიღებთ თანხმობას, ჩვენ უნდა: 

 • მოვაწყოთ რაც შეიძლება მეტი შეხვედრა და დიალოგი;

 • განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ საერთო ფასეულობების და სტრატეგიული პრიორიტეტების ქონას;

 • უზრუნველვყოთ მათი ჩართვა შეთავაზების დაგეგმვაში;

 • ხელი მოვაწეროთ ხელშეკრულებას, რომელშიც განსაზღვრული იქნება დავალებები და მოვალეობები აპლიკაციის ფაზის განმავლობაში და მის შემდგომ.

ვუამბოთ მეგობრებს