content
Лекція 5. Культурні та креативні індустрії
Лекція 5. Культурні та креативні індустрії
Така риса індустріального виробництва, як серійність, простежується давно. Наприклад, у XVII столітті, щоб задовольнити зростаючий попит на картини, Пітер Пауль Рубенс створив велику майстерню, де учні працювали за його ескізами, а художник лише додавав деякі авторські штрихи наприкінці.

Але поняття культурних і креативних індустрій належить до пізнішого часу. Економіст і теоретик мистецтва П’єр Луїджі Сакко пов’язує їх появу з індустріальною революцією на рубежі XIX і XX століть. Технологічні інновації того періоду — радіо, запис звуку, фотографія, кіно, вдосконалені технології друку — розширили доступ до культури та вплинули на процеси творчості.

До культурних і креативних індустрій належать театральні та образотворчі види мистецтва, кінематограф, телебачення й радіо, музика, видавнича справа, комп’ютерні ігри, нові медіа, архітектура, дизайн, мода та реклама.

Терміни «культурні індустрії» і «креативні індустрії» практично взаємозамінні. Поняття «культурних індустрій» більше належить до культурної спадщини та традиційних видів творчості, а під «креативними індустріями» розуміють прикладні творчі практики, інновації та генерацію прибутку та робочих місць за рахунок створення інтелектуальної власності. Візуально їх можна розподілити так:

Зараз ми спостерігаємо перехід до нових форм культурних і креативних індустрій. У них зникає чіткий розподіл на виробників і споживачів контенту. Культурні та креативні галузі вважаються попередниками нових динамічних форм економічної діяльності. Під час переходу від індустріального суспільства до інтелектуального, творчий підхід до вирішення завдань стає важливим фактором конкурентоспроможності.

Розповісти друзям