content
Лекція 2. Бізнес-моделі та зовнішні джерела фінансування творчих стартапів
У цій лекції ми розглянемо два основних етапи процесу створення нового креативного підприємства: розробка бізнес-моделі і пошук зовнішніх джерел фінансування.

Попередньо слід пояснити, що етапи підприємницького процесу в сфері мистецтва можуть бути різними залежно від напрямку творчої діяльності, суті стартапа й інших чинників, але в цілому виділяють 5 етапів:

 1. Первісна підготовка та формування новаторських ідей

 2. Фільтрація: оцінка цих ідей на відповідність конкретним, попередньо встановленим критеріям

 3. Захист ідеї за допомогою можливих способів захисту інтелектуальної власності

 4. Розробка бізнес-моделі та бізнес-плану

 5. Пошук і забезпечення гарантії початкового фінансування шляхом встановлення партнерських відносин і розробки взаємовигідної стратегічної програми 

Що таке бізнес-модель?

По суті, бізнес-модель  це план, який реалізується компанією для отримання доходу в результаті своєї діяльності. Бізнес-модель також розглядається як ряд взаємовідносин, які беруть участь у створенні цінності. Створення цінності та турбота про клієнтів  це те, що відрізняє бізнес-моделі, що здебільшого мають ринкову спрямованість, від тих, які, серед іншого, орієнтовані на досягнення соціальних і культурних цілей.

Перед тим, як почати пошук джерел зовнішнього фінансування, в першу чергу необхідно розробити базову бізнес-модель. Незалежно від того, в якій формі вона буде представлена, в текстовій чи графічній, ваша модель повинна давати відповіді на такі питання:

 1. Як майбутнє креативне підприємство планує реалізовувати свої продукти або послуги, а також створювати цінність?

 2. Хто є потенційними клієнтами підприємства?

 3. Що стане джерелом доходів? 

 4. Яким чином підприємство буде досягати своїх стратегічних цілей?

Існують різні види бізнес-моделей для створення креативного підприємства і кожен із них унікальний. Певні бізнес-моделі прийнято вважати традиційними, коли бізнес існує фізично (наприклад, танцювальна студія, театр або комерційна галерея). Іноді їх називають фізичними підприємствами, тобто такими, у яких є свій фізичний офіс або інше приміщення, де відбувається фізичне спілкування з клієнтами і покупцями. До «оффлайн-моделей» також належать:

 • Колективні бізнес-моделі, популярні серед творчих людей, які разом використовують ресурси з метою зниження загальних витрат

 • Моделі «без посередників», коли митці не використовують традиційні канали збуту, і відмовляються від послуг посередників (агентів, продюсерів, оптових компаній, брокерів)

 • В інших видах бізнес-моделей передбачено використання онлайн- і мобільних технологій. До таких видів належать:

 • Онлайн-платформи для збуту художніх робіт

 • Організації, створені за принципом членства

 • Онлайн-трансляція виступів

 • Фріміум-модель, коли базові онлайн-послуги надаються безкоштовно, а додаткові  за певну суму

Варто пам’ятати, що онлайн-моделі не передбачають «живої» взаємодії між підприємцем і онлайн-користувачами, тому вони безумовно впливають на комунікаційно-маркетингову стратегію у цілому. 

Бізнес-моделі можуть бути як складними, так і простими, залежно від початкової задумки підприємця, доступних ресурсів і бачення майбутнього розвитку. Завжди памятайте про два особливо важливі моменти, які необхідно врахувати при складанні бізнес-плану і бізнес-моделі: прогнозування доходів і визначення точки беззбитковості.

 • Надзвичайно важливо спрогнозувати обсяг доходу організації, який вона планує заробити. Багато підприємців скаржаться, що побудова прогнозу будь-якого ступеня складності займає дуже багато часу. Але запамятайте одну важливу річ: інвестори не дадуть вам грошей, якщо ви не зможете надати ряд обґрунтованих прогнозів. Також ретельно продуманий фінансовий прогноз буде дуже корисний при розробці операційного та кадрового планів, без яких вам буде важко досягти успіху.

 • Простими словами, точка беззбитковості  це коли витрати підприємства дорівнюють його доходам. Визначивши точку беззбитковості, вам буде легше планувати обсяги виробництва, необхідні для підтримки прибутковості підприємства.

Перед тим, як почати пошуки джерел зовнішнього фінансування, необхідно відповісти на такі ключові питання:

 • Який обсяг стартового капіталу нам необхідний і на що піде наш початковий внесок?

 • Яким для нашого майбутнього творчого підприємства буде співвідношення наших власних капіталовкладень і коштів, отриманих із зовнішніх джерел?

 • Яким є потенціал для зростання у нашого творчого підприємства?

 • Звідки буде надходити зовнішнє фінансування  від фізичних осіб та/або організацій/установ?

Зовнішнє фінансування може надходити від приватних осіб (члени сім’ї, друзі, донори, меценати-інвестори або краудфандинг) і від організацій (банки, фонди, державні установи та ін.)

 • Існує два основних види фінансування для нових підприємств  позиковий капітал і часткове фінансування.

  • Боргові інструменти належать до позикових коштів (зазвичай у формі кредиту), які підлягають поверненню. Необхідно виплачувати щомісячні платежі, але не відбувається розмивання права власності.

  • Пайові фінансові інструменти дозволяють залучити кошти шляхом продажу та відмови від частини майбутньої компанії на користь зовнішнього інвестора. Відбувається розмивання права власності, що може привести до втрати контролю над підприємством.

Саме тому підприємці-початківці надають перевагу позиковому капіталу, а не пайовиму фінансуванню.

 • Краудфандинг означає мобілізацію коштів у вигляді численних пожертвувань від фізичних осіб для того, щоб запустити проект або підприємство. Зазвичай збір коштів відбувається через Інтернет, і люди, а також організації можуть самі визначити суму, яку вони хочуть внести, щоб втілити ініціативу в життя. Ось найпоширеніші способи збору коштів за принципом краудфандингу:

 • Пожертвування  коли багато людей вносять по незначній сумі, аби підтримати проект або нове підприємство, що несе важливу суспільну цінність, моральний або етичний вплив.
 • Попереднє замовлення  коли клієнти та покупці попередньо оплачують певний продукт, випуск якого ще не почався, з метою стимулювання його виробництва.
 • Пайове фінансування  коли ряд людей, виступаючи в ролі акціонерних інвесторів, інвестують невеликі суми в підприємство або в проект на ранніх етапах його становлення.
 • Меценати-інвестори  ще одні спосіб залучити стороннє фінансування. Це приватні особи, які надають підтримку капітал для бізнесу в обмін на частку в акціонерному капіталі. Зазвичай ними є фахівці, що перебувають на пенсії, з великим підприємницьким або управлінським стажем, які відмінно розуміються у питаннях відповідного бізнесу.

 • Венчурне фінансування  це коли зовнішні інвестори надають кошти новим компаніям із великим потенціалом розвитку. Зазвичай це інвестиції у високотехнологічні галузі й інші галузі з високим потенціалом розвитку, тому для креативних стартапів малоймовірно залучити кошти цим способом.

Після того, як ми розглянули, що таке бізнес-модель і якими бувають джерела зовнішнього фінансування, у наступні лекції ми зможемо перейти до питань розробки бізнес-плану, заснованого на принципах взаємовигідної, колективної та стратегічної співпраці.

Розповісти друзям