content
Лекція 1. Що таке маркетинг?
У першу чергу, необхідно дати чітке визначення слова «маркетинг», оскільки різні люди трактують його по-різному.

Одні використовують поняття «маркетинг» як модний аналог слова «продажі». Продажі однозначно є частиною маркетингового процесу, але маркетинг несе куди ширше значення. Інші під цим словом розуміють діяльність з просування і рекламування товарів і послуг. Знову ж таки, все це  складові маркетингу, якими він не обмежується.

Насправді, маркетинг  це значно глибше та всеосяжне поняття, ніж просто просування, реклама та продажі. У найширшому розумінні маркетинг  це узагальнююче поняття, яке, серед іншого, визначає місце підприємства на ринку по відношенню до конкурентів, його конкурентні переваги, а також вибір підприємством перспективних сегментів ринку, які воно планує обслуговувати.

Маркетинг, крім того, що дозволяє визначити перспективні сегменти ринку (і свідомо відмовитись від тих сегментів ринку, з якими ми співпрацювати не збираємося), також включає у себе і взаємозв’язок із клієнтами  учасниками тих сегментів ринку, які ми для себе відібрали.

Таке спілкування, як правило, має відбуватися у формі діалогу, а не монологу. Іншими словами, до маркетингу стосується «вміння прислухатися до думки клієнта» або дослідження ринку.

Тільки після цього варто приступати до формулювання чітких послань, які б враховували інтереси різних категорій клієнтів. Потім ці послання повинні бути донесені до споживачів за допомогою найбільш відповідних засобів, актуальних за наявних умов. 

Для створення і донесення чітких маркетингових послань використовується модель «3М» у маркетингу.

Таким чином, ми повинні розуміти, що маркетинг має ширше значення, ніж просування або продажі. Це загальне бачення діяльності підприємства стосовно ринків. Використовуючи весь набір маркетингових інструментів, ми можемо досягти значних успіхів, майстерно маневруючи серед своїх конкурентів і якісно обслуговуючи своїх клієнтів.

Щоб наше підприємство стало успішним, необхідно враховувати всі аспекти маркетингу: стратегічний маркетинг, аналіз конкурентів, ринкове позиціонування, дослідження ринку і, нарешті, донесення маркетингових послань до споживачів.

Ось це все і є маркетинг.

Давайте ж візьмемо максимум із того, що може запропонувати нам маркетинг, аби зробити наші креативні підприємства ще успішнішими. 

Розповісти друзям