content
Лекція 1. Iнноваційна та підприємницька діяльність: вектори проведення успішних ініціатив із залучення коштів
Цей курс переважно розглядає альтернативні способи залучення коштів, необхідних креативним компаніям-початківцям на ранньому етапі свого становлення. У послідовному порядку в ньому викладено такі аспекти, як основи інноваційної та підприємницької діяльності, ключові бізнес-моделі, основний зміст і структура бізнес-плану для організацій креативного сектору, а також принципи взаємовигідної співпраці між креативним сектором та іншими галузями економіки, що сприяють створенню креативних міст, креативних кластерів та інших стратегічних форм співпраці.

Теоретичні аспекти підприємницької діяльності: короткий огляд

Протягом століть людство розробляло численні теорії і проводило дослідження, намагаючись дати визначення того, що таке підприємницька діяльність і хто такий підприємець. Слово «підприємництво» походить з французької чи німецької мови, і означає «справа, починання». Але досі немає єдиного узгодженого визначення цього комплексного поняття. Сучасні точки зору щодо цього питання можна розділити на кілька груп:

 • Підприємець як особа, яка бере на себе ризики: Річард Кантильон (Richard Cantillon  1680-1734 рр.), перший, хто дав визначення підприємця як особи, готової взяти на себе ризик із метою отримання прибутку в майбутньому.

 • Підприємець як ключовий фактор економічного розвитку: Жан-Батист Сей (Jean-Baptiste Say  1767-1832 рр.) описує підприємця як особу, яка може спрямувати економічні ресурси в сфери з високою продуктивністю і налагодити виробничі процеси, поєднуючи різні фактори виробництва з наявними даними та досвідом.

 • Підприємець: інноватор і чинник змін: Йозеф Шумпетер (Joseph Shumpeter  1883‑1950 рр.) визначає поняття «підприємець» як «лідер, людина, що робить внесок у процес «творчого руйнування»».

 • Підприємець як людина з такими особистісними якостями і рисами характеру: висока потреба в досягненнях, мотивація стати кращим, високий рівень впевненості в собі, оптимізм, здатність генерувати новаторські ідеї, творче мислення, обдарованість багатою уявою, непосидючість і далекоглядність.

 • Підприємець як віддзеркалення свого оточення: зовнішні чинники, в тому числі родинні корені, попередній трудовий досвід, освіта, соціальні зв’язки, культура, попередній досвід на управлінських посадах.

 • Підприємець як лідер і керівник. Із розширенням підприємства підприємець на певному етапі стає лідером і керівником. Ось тут і не обійтися без управлінських навичок і знань. 

Підприємництво в сфері мистецтва: визначення

«Підприємництво в сфері мистецтва  це поєднання економічної та соціально-культурної діяльності. В його основі лежить:

  • пристрасть до мистецтва

  • стратегічне бачення сталого розвитку бізнесу та

  • чітке розуміння сучасного контексту, в якому функціонує мистецтво».

«Підприємці в сфері мистецтва беруть креативні та інноваційні творчі ідеї і трансформують їх у стійкі бізнес-моделі, знаходячи ресурси та розпоряджаючись ними абсолютно несподіваним чином, а також впроваджуючи різні новаторські підходи, при цьому беручи на себе певну частку ризиків (не тільки фінансових, а й репутаційних). Вони вміють розпізнавати можливості та тенденції, що надходять ззовні. До цього належать не тільки ринкові, а й соціальні, гуманітарні, культурні можливості». (Джерело: «Міжнародна підприємницька діяльність у сфері мистецтва», автор  Лідія Варбанова, видавництво Routledge, 2016 рік).

Підприємці в сфері мистецтва: види і їх характеристика

 • Артпідприємець (Artpreneur)  творча людина, яка, окрім безпосередньо самої творчої діяльності, ще й вирішує питання, пов’язані з виведенням свого продукту на ринок, наприклад: залучення коштів, робота з клієнтами, просування продукту, управління фінансами та ін. 

 • Підприємець у сфері культури (Culturepreneur) має ширше значення, ніж поняття «артпідприємець», і стосується підприємців культурного сектору, які ведуть діяльність - самостійно або в рамках організації, за широким спектром напрямків у галузі культури та мистецтва.

 • Креативний підприємець (Creative entrepreneur): стосується підприємців, зайнятих у різних галузях креативних індустрій. Такі підприємці є засновниками та керівниками підприємств із творчою складовою, некомерційних організацій або соціальних підприємств.

 • Підприємці в сфері мистецтва (Business entrepreneurs in the arts): засновники та власники комерційних організацій.

 • Соціальні підприємці (social entrepreneurs) беруть участь у вирішенні соціальних проблем і набувають авторитету у суспільстві, розширюючи права та можливості людей, груп і спільнот.

 • Підприємець, який діє в інтересах спільноти (Community entrepreneur) це той, хто стимулює економічну діяльність у своїй спільноті та бере участь у вирішенні питань, що постають перед цим регіоном або містом, розширюючи можливості для працевлаштування на низовому рівні.

 • Віртуальний підприємець у сфері мистецтва (Digital entrepreneur in the arts): такий підприємець використовує міць нових технологій і онлайн-інструментарій для пошуку та реалізації можливостей на міжнародному рівні, для створення нового бізнесу, для поширення інформації, для реалізації товарів і послуг через інтернет та/або для співпраці з клієнтами та партнерами.

Інновації: інструмент для ефективного зовнішнього фінансування

Інновації відіграють важливу роль у мобілізації зовнішнього фінансування, оскільки вони підкреслюють відмінність від інших та унікальність компанії, що зароджується у сфері мистецтва. Важливо відзначити, що інновації мають відношення не тільки до технологій, але і до соціально-економічних цінностей, які вони створюють.

Види інновацій

Література, яка розглядає питання, пов’язані з інноваціями, по-різному класифікує їх види залежно від таких критеріїв, як: новизна інновації; якого роду зміни вона викликає; сектор, у якому вона впроваджена; спосіб створення інновації; мотиви, що спонукали до створення інновації та ін.

 • Революційні інновації провокують колосальні зміни в багатьох сферах у виробничій сфері, у сфері послуг, у виробничих процесах, в організації збуту продукції. Такі інновації несуть багато ризиків і вимагають великих інвестицій, особливо в наукові дослідження і розробку.

 • Інкрементальні (поступові) інновації означають безперервне та поступове вдосконалення наявного продукту, послуги, процесу або методу. Такі інновації істотно не змінюють бізнес-модель або технологію виробництва продукції і її збуту.

 • Залежно від різних критеріїв виділяють ще такі види інновацій, наприклад:

  • Продуктові та процесні інновації

  • Систематичні та поодинокі інновації

  • Інновації у комерційному та соціальному середовищі

Для інновацій у мистецтві характерні такі основні характеристики:

 • Міжсекторальний вплив  вплив на інші сектори (сектор науки, технологій, соціальна сфера, сфера освіти та ін.)  це те, що робить творчий проект або організацію унікальними.

 • Відкритість і широка участь  сприяння використанню мистецтва як засобу для задоволення соціальних, економічних та інших потреб соціуму

 • Багатофункціональність  стосується як творчого процесу, так і інших організаційних сфер.

 • Відкритість до співпраці  передбачає обмін ідеями між окремими творчими організаціями та спільнотами.

 • Орієнтованість на конкретну країну  те, що може вважатися інноваційним в одній країні, в одному регіоні або контексті, може не бути інновацією в іншій країні.

В цій лекції ми розібралися в суті підприємницької діяльності в сфері мистецтва, дізналися, хто такі підприємці в сфері мистецтва і чому інновації такі важливі. В наступній лекції ми розглянемо основи створення бізнес-моделі й джерела зовнішнього фінансування креативних стартапів, а у третій вивчимо основи бізнес-планування, заснованого на принципах взаємовигідної, колективної та стратегічної співпраці.

Розповісти друзям