content
Факти. 20 ключових тверджень стосовно маркетингу
Факти. 20 ключових тверджень стосовно маркетингу
 1. Маркетинг  основа всього. Маркетинг є центральним аспектом при визначенні Місії та Стратегії компанії, а також запорукою її Успіху в цілому. Він визначає, яку позицію на ринку займає підприємство стосовно своїх конкурентів і потенційних клієнтів.

 1. Маючи чітке Бачення або Стратегічне бачення своєї діяльності, підприємствам у сфері культури і креативності буде простіше визначити свої перспективи на майбутнє. Бачення (або «Стратегічне бачення») по суті  це «мрії» про майбутнє підприємства, картинка, описана словами, яка б надихала людей, і при цьому була не просто красивою мрією, але й цілком реалістичною ідеєю.

 1. Успіх. Бути успішним хоче будь-яка людина і будь-яка організація. Але слово «успіх» можна визначати по-різному, тому вкрай важливо, щоб організація визначила для себе, що для неї означає успіх.

 1. Що таке «маркетинг»? Різні люди трактують це поняття абсолютно по-різному. Часто його використовують, коли говорять про методи просування і продажів. Насправді, термін «маркетинг» також включає у себе поняття «маркетингова стратегія» і «дослідження ринку».

 1. Відділ маркетингу. На багатьох підприємствах «відділ маркетингу»  це відділ, який займається рекламою і просуванням продукції. Якщо розглядати маркетинг зі стратегічної точки зору, то до «відділу маркетингу» належить і власник, і вище керівництво або Рада директорів.

 1. Стратегічний маркетинг порівняно з Оперативним маркетингом. Стратегічний маркетинг розглядає «загальну картину», коли мова йде про вибір певної категорії продукції та зосередження виключно на тих ринках, які ми для себе визначили. Потім у гру вступає Оперативний маркетинг (або «Маркетингові комунікації»), коли ми приступаємо до формулювання певних послань для конкретних ринків.

 1. Маркетингова стратегія. Маркетингова стратегія  це унікальна формула кожного підприємства, яка виводиться виходячи з розуміння своєї місії, свого місця на ширшому ринку стосовно конкурентів, а також ретельно відібраних ринків.

 1. Вибір ринків. Стратегічний маркетинг передбачає ретельний вибір ринків, його сегментів і ніш. Також він передбачає прийняття рішення щодо того, на яких ринках не варто працювати.

 1. Дослідження ринку. Іншими словами  вміння «прислухатися до думки споживача». Ініціативи з дослідження ринку це не обовязково складні та дорогі заходи. Ми можемо придумати прості та невитратні способи того, як нам краще зрозуміти своїх клієнтів. По суті, дослідження ринку  це радше формування певного підходу в роботі, ніж використання якихось методик; усвідомлення того, що ми не можемо знати абсолютно все, і що корисні ідеї та думки нам можуть підказати наші шановні клієнти.

 1. Конкурентна перевага. Треба чітко усвідомлювати, що ринок  це середовище, де панує висока конкуренція. Деякі конкуренти можуть перевершувати нас у конкретному виді продукції або послуг, або ж обслуговувати вузькоспеціалізовані сегменти ринку. Ми могли б прийняти рішення стати їхніми прямими конкурентами. Або ж, розмірковуючи зі стратегічної точки зору, обійти їх, сконцентрувавши свою увагу на тому, в чому ми є кращими від них. Замість питання: «Що нам вдається робити найкраще?» ми повинні поставити собі таке питання: «Що нам вдається робити краще, ніж нашим конкурентам?» Це допоможе нам визначити свої конкурентні переваги та використовувати їх. А далі нам треба просто сконцентрувати свої зусилля на тому, що у нас виходить робити краще, ніж нашим конкурентам.

 1. «3М» у маркетингу. Це простий, але дуже ефективний інструмент маркетингової комунікації. По-перше, для кожного виду продукції або послуг необхідно визначити свій цільовий ринок або, за можливості, кілька різних ринків. Це перша «М»  Market (Ринок). По-друге, для кожного ринку потрібно сформулювати послання. Якщо для одного виду продукції було визначено кілька ринків, то для кожного з цих ринків може знадобитися своє окреме послання. І, звичайно ж, у таких посланнях необхідно зробити акцент на споживчих перевагах. Це друга «М»  Message (Послання). Третя «М»  Medium (Спосіб донесення послання). Це засіб, який допоможе нам донести кожне послання своєму ринку. Щоб донести певне послання певному ринку необхідно обрати кращий спосіб його донесення. Щоб обрати найбільш відповідний спосіб донесення послання, необхідно зосередитися на клієнтурі ринку.

 1. Модель «3М» у маркетингу» треба використовувати в правильному порядку: Market (ринок), Message (Послання) та Medium (Засіб донесення послання). Неправильний порядок використання «3М»  одна з найпоширеніших помилок і причин невдач у маркетинговій комунікації. 

 1. Різні послання для різних категорій споживачів. Може бути так, що навіть в одному і тому ж продукті різні споживачі цінуватимуть абсолютно різні характеристики. Тому щодо одного й того ж продукту можливо треба буде сформулювати різні послання, оскільки різні категорії клієнтів можуть цінувати в цьому продукті абсолютно різні характеристики.

 1. Кращий засіб для комунікації. Це те, що є найбільш підходящим із точки зору споживача, якому адресовано послання, і залежно від самого послання. Не варто вибирати засіб для комунікації, керуючись виключно своїми особистими уподобаннями. 

 1. Соцмережі. Facebook, Twitter, Instagram і інші соціальні платформи можуть стати дуже ефективними інструментами для маркетингової комунікації. Але тільки в тому випадку, якщо вони дійсно з логічної точки зору є кращим способом донесення конкретних послань до конкретних ринків, відповідно до принципу, закладеного в моделі «3М» у маркетингу.

 1. Міжнародний маркетинг повинен враховувати особливості різних культур і звичаїв, а також мовні особливості. Щоб уникнути провалу через «незнання» свого споживача в інших країнах, зверніться за порадою до місцевих партнерів.

 1. Нішевий (вузькоспеціалізований) маркетинг буде доречнішим і ефективнішим, ніж масовий маркетинг, здебільшого на невеликих підприємствах, що працюють у секторі культурних і креативних індустрій. Краще визначити для себе невеликий ринок і домінувати на ньому, ніж намагатися продавати на численних різних ринках. Як зараз кажуть: «Більше немає масового ринку, а є маса ніш».

 1. Споживацькі переваги. Споживач бачить нашу продукцію інакше, ніж ми. Йому абсолютно все одно, що ми думаємо про своє підприємство або про свою продукцію; єдине, що його цікавить: «а що отримає він, споживач?». Тому нам треба прагнути розуміти, а що ж цінують клієнти? Це можуть бути нематеріальні переваги, наприклад, статус, відчуття приналежності до певного суспільства або «фактор комфортності». Пізніше ми зможемо робити акцент на цих споживчих перевагах у своїх маркетингових посланнях.

 1. Ціноутворення. Грамотний маркетинг зазвичай сприяє зростанню ціни та доходів. Цього можна досягти, зайнявши лідерські позиції на нішевому ринку. Глибоке розуміння переваг, які отримає споживач, якщо купить ваш продукт, також є нагодою просити за нього високу ціну. 

 1. Брати участь у маркетинговій діяльності повинен кожен співробітник підприємства. Маркетинг зовсім не обмежується обов’язками «відділу маркетингу». Функція маркетингу  привести всю діяльність підприємства у відповідність з мінливими потребами ринкових сегментів. Тому в маркетингову діяльність так чи інакше залучений кожен співробітник підприємства.

Розповісти друзям