content
ԹԵՍՏ ԵՒ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԹԵՍՏ ԵՒ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Հուսով ենք, որ դասընթացը Ձեզ դուր եկավ: Այժմ պատասխանեք թեստի հարցերին:

Վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ պատասխանել թեստի 12 հարցից 10-ին:

Անհաջողության դեպքում` կարող եք վերանայել դասընթացի նյութերը և կրկին փորձել թեստը:

Վկայականը կտրամադրվի անգլերենով առցանց: 

Դասընթացը կարող եք երաշխավորել նաև Ձեր գործընկերներին: 

Կայքում առկա են նաև այլ դասընթացներ: 

Կիսվել ընկերների հետ