content
Հավելյալ նյութեր
Հավելյալ նյութեր

Զարգացնելով ՀԿ-ների հմտությունները ։ Ծրագրի առաջարկի շարադրում։

http://documents.rec.org/publications/ProposalWriting.pdf

Տրամաբանական կառուցվածքի մոտեցում, Գրետա Ջենսեն, Ինչպես առաջնորդել, դեկտեմբեր, 2013

https://www.bond.org.uk/…/The-logical-framework-approach-Ho…

Նախագծի մշակման ձեռնարկ։ ՄԱԿ-ի Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության (ԱՄԿ-ի) կողմից ֆինանսավորված հիմնավոր ձեռնարկ։

http://www.ilo.org/…/down…/coopafricaprojectdesignmanual.pdf

Ուսումնառության Լաբորատորիածրագրային առաջարկ կազմելու համառոտ դասընթաց քայլ առ քայլ ուղեցույց՝ առաջարկ կազմելու և դրամահավաք սկսելու մասին։ Զեկույցը ուրվագծում է ծրագրային առաջարկի կառուցվածքը՝ տրամադրելով խորհուրդներ, թե ինչ պետք է ներառել ընթացքի առանձին հատվածներում և ինչպես հավաքել պահանջվող տեղեկատվությունը։

http://foundationcenter.org/…/tutor…/shortcourse/prop1_print

Ծրագրային առաջարկ կազմելու լավագույն ձևերը ՀԿ-ների համար ինչպես կազմել լավ ծրագրային առաջարկ։ Այստեղ ընդգծվում է ծրագրային առաջարկի հիմնական գաղափարը հստակորեն նշելու կարևորությունը։

http://www.fundsforngos.org/…/proposal-writing-techniques-…/

Ինչպես կազմել ծրագրային առաջարկ այս հրատարակությունը բացատրում է ծրագրային առաջարկ կազմելու ընթացքի հիմնական հասկացությունները։

http://www.fundsforngos.org/how-to-write-proposal/

Գրելով ֆինանսավորվող առաջարկ այս ուղեցույցը խորհուրդներ է տալիս նվիրատուներ գտնելու և փոքր թիմով ծրագրային առաջարկ կազմելու ձևերի վերաբերյալ։

http://www.civicus.org/…/Writing%20a%20funding%20proposal.p…

Ծրագրային առաջարկ գրելու և նախագծելու ուղեցույց։ Այս զեկույցը տրամադրում է օգտագործված նյութերի հղումները։ Ծրագրային առաջարկների դիտարկված երկու տարբերակները ներկայացնում են կարճ նամակ-առաջարկներ մասնավոր հիմնադրամների և երկար դրամաշնորհային առաջարկներ՝ մշակված կառավարական նվիրատուների համար։ Զեկույցը նաև ուղղորդում է, թե ինչպես դիմել ճիշտ մարդկանց ։

http://www.oema.us/files/Gude_to_Grant_Writing.pdf

Ինչպես գրել ծրագրային առաջարկ այս կայքը տրամադրում է դրամաշնորհներ գրելու կարճ և համառոտ ուղեցույց՝ տերմինների և հասկացությունների մեկնաբանությամբ։ Այն տրամադրում է խորհրդատվություն՝ առաջարկը ճիշտ մարդկանց ուղղելու և տարածված սխալներից խուսափելու համար։

http://www.arc.gov/funding/HowtoWriteaGrantProposal.asp

Կիսվել ընկերների հետ