content
Դեպքի մեկնաբանություն
Դեպքի մեկնաբանություն

Այս դեպքը ներկայացնում ենք, որպեսզի Դուք կարողանաք տեսնել եկամտի և ծախսերի կառավարման լայն շրջանակ` թեև խորագրային մակարդակով:

https://mycake.org/studio-pop-gallery-sarah-meets-artist-kellie-miller-ventures-retail/

https://mycake.org/blast-theory-part-1-interview-matt-adams/

https://mycake.org/retailing-greater-focus-smes/

Պարզունակության համար այս բյուջեն ենթադրում է, որ անհրաժեշտ ֆինանսավորման մեծ մասը ձեռք է բերվել կապիտալ շինարարության սկսվելուց առաջ:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ որոշ սյունակներում մեկնաբանությունների շարք կան: Դրանք նշված են կարմիր անկյունում` առանձին սյունակում:

Այս փորձը որոշակի ֆիզիկական տարածք ունեցող կազմակերպության համար է, ինչպիսիք են օրինակ թանգարանը, պատկերասրահը, արվեստի կենտրոնը կամ թատրոնը: Այս կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող է և տարեկան բյուջեն կազմում է 100-200 հազար ֆունտ: Նախագիծը հին կառույցի վերականգման շուրջ է, որպեսզի այն հնարավոր լինի նորովի կիրառել: Որպես այդ նախագծի մաս` կրթական և մտքերի հանրահռչակման վերաբերյալ նախատեսված են միջոցառումներ, որոնք ինչպես իրականացման, այնպես էլ նոր անձնակազմի համար բյուջեների կարիք ունեն:

Մասնագետ–արհեստավարժի հմտությունները կկիրառվեն կազմակերպելու ճարտարապետական պլանավորումը և կտրամադրվի փորձագետի հսկողություն աշխատանքի կատարման ընթացքում: Եթե այս նախագիծն իրականացվեր մեկ տարուց ավելի, ապա նյութերի և աշխատուժի ոլորտում պատահականության կառավարման անհրաժեշտություն կլիներ:

Այս բյուջեն նկարագրական նպատակներով է միայն և չի կարող կիրառվել տեղական բյուջեի պլանավորման համար, քանի որ մասնակից երկրներում առկա հանգամանքները կարող են տարբեր լինել: Ընթացիկ տվյալները կարող են տրամադրել ավելի ճշգրիտ նկարագրություն այնպիսի ոլորտների վերաբերյալ, ինչպիսիք են մարքեթինգը, աշխատավարձերը և նախագծի ծախսերը` որպես կազմակերպության ընդհանուր ծախսի որոշակի տոկոսային բաժին:

Բյուջեում հաշվարկները ստուգվել են և պետք է լինեն աշխատանքային փուլին պատրաստ, բայց եթե որևէ մեկն օգտագործում է այս էջի դատարկ տարբերակը, պետք է ստուգի հաշվարկները, քանի որ սյունակները չեն «սառեցվել»:

Կիսվել ընկերների հետ